Studijų ir apgyvendinimo mokesčiams – lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, skelbia konkursą lengvatoms mokesčiui už studijas ir apgyvendinimą universiteto bendrabutyje 2014-2015 mokslo metų pavasario semestrui.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas nuo sausio 26 d. iki vasario 14 d., turi užpildyti elektroninę paraiškos formą joje pateikdami elektronines aktualių dokumentų kopijas, įrodančias socialinę studento šeimos situaciją.

Mokestinės lengvatos, skiriamos semestrui vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, yra dviejų rūšių:

 • Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama VDU studentams, kurių:
  • sudėtinga socialinė padėtis
  • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis yra ne mažesnis kaip 8 balai
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvata gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento:
  • socialinę padėtį
  • gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Konkurso būdu studentams gali būti suteiktos iki 100 % dydžio mokestinės lengvatos. Jos skiriamos prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 ir daugiau vaikų, jei jie yra mažamečiai; mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar, būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

Svarbi informacija

 • Studentai, neturintys socialinio išskirtinumo, t. y. tie studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos, gali teikti tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą, todėl anketą turi galimybę pildyti tik vieną kartą.
 • Neįgaliųjų studentų, kurių darbingumo lygis 0-45%, paraiška mokesčiui už studijas bus svarstoma atsižvelgiant į tai, ar studentas prašė Valstybinio studijų fondo suteikti Valstybės remiamą paskoląstudijų kainai apmokėti, kuri neįgaliems studentams gali būti suteikta jos negrąžinant.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai bus paskelbti iki vasario 28 d., informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, nurodytu el. paraiškos formoje bei universiteto internetinėje svetainėje.

Daugiau informacijos

Apie mokestines lengvatas
Informacija apie konkursui pateikiamus dokumentus
Paraiška mokestinėms lengvatoms 2014 / 2015 m. m. pavasario semestre

Skip to content