Studentus ir vėl atakuoja gydymo įstaigos

Kaip ir kasmet – prasidėjus naujiems mokslo metams, studentai viliodami persirašyti į

naujas gydymo įstaigas. Lietuvos studentų sąjunga sulaukė ne vieno studento kreipimosi,

kuriuose teigiama, kad gydymo įstaigų darbuotojai studentus pasitinka atėjus į aukštąją

mokyklą, bendrabučiuose ar net paskaitų metu.

Anot studentų, dažnai gydymo įstaigų darbuotojai prisistato kaip studentų savivaldų

nariai ar dėstytojai ir primygtinai siūlo persirašyti į jų siūlomą gydymo įstaigą. Studentams

atsakius, kad jie jau prisiregistravę kitoje gydymo įstaigoje suteikiama klaidinga

informacija, kad galima būti dviejų įstaigų sąrašuose. Taip pat studentai viliojami įvairiomis

nuolaidomis, dovanomis ir kitomis naujiems klientams taikomomis akcijomis. O pačių

įstaigų darbuotojų elgesį studentai apibūdina kaip mažų mažiausiai neetišką.

Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Valstybines ligonių kasas informuodama apie

problemą ir prašydama paaiškinimo. Gautas paaiškinimas, kad šiuo metu galiojančiuose

teisės aktuose nėra numatyti jokie ribojimai, taisyklės ar rekomendacijos, kaip gydymo

įstaigos (viešosios ir privačios) galėtų reklamuoti, viešinti visuomenei savo teikiamas

paslaugas bei didinti savo pacientų skaičių. Kaip gydymo įstaiga informuoja visuomenę,

kaip kviečia pacientus tapti jų klientais – kiekvienos gydymo įstaigos apsisprendimas.

Anot Valstybinės ligonių kasos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos Linos Bušinskaitės,

kiekvienas studentas yra suaugęs žmogus, turintis aiškią savo nuomonę ir mokantis ją

išdėstyti argumentuotai. Todėl kiekvienas jaunuolis turėtų pats apsispręsti, ar jam reikia, ar

nereikia keisti gydymo įstaigą, kurioje jis galėtų prisirašyti ir gauti reikiamas ambulatorines

pirminio lygio paslaugas.

„Studentui nėra blogai turėti gydymo įstaigą mieste, kuriame studijuoja. Tačiau problema

atsiranda tuomet, kai gydymo įstaigų darbuotojai klaidingai informuoja studentus apie

galiojančias tvarkas ir, dažniausiai iš kito miesto atvykę, jaunuoliai apgaule priviliojami į

kitą gydymo įstaigą. Dar blogiau, kai galutiniame rezultate studentas nebežino, kur jam

kreiptis ištikus nelaimei“, – sakė Studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas.

Atsižvelgdama į susiklosčiusią padėtį Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Sveikatos

apsaugos ministeriją ir Valstybines ligonių kasas dėl tokios situacijos suvaldymo kitais

metais.

Skip to content