STUDENTŲ POREIKIŲ TYRIMAS

2014-03-21

Kaunas

 

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) vasario – kovo mėnesį atliko tyrimą, kurio tikslas – kuo platesne prizme išsiaiškinti VDU studentų poreikius. Buvo tiriamos kelios sritys: skatinamosios stipendijos, laisvalaikis, sporto infrastruktūra ir organizavimas, poilsio ir darbo erdvės fakultetuose, Studentų atstovybės vertinimas. Anketos rezultatai yra gana informatyvūs, nes ją užpildė 588 respondentai. Aktyviausi buvo Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentai.

Skatinamosios stipendijos

Šiek tiek daugiau nei 45% studentų turi teigiamą nuomonę apie stipendijų skirstymo tvarką, o 32,2% pasisakė, kad tai jų netenkina. Respondentams buvo suteikta galimybė patiems įrašyti trūkumus, kuriuos įžvelgia skirstant atlygį už gerus įvertinimus. Galima teigti, kad vienas iš minusų yra tai, kad stipendijų skirstymo tvarkos aprašas yra keičiamas per dažnai ir studentams trūksta informacijos apie įvykusius pokyčius. Taip pat apklausos dalyviai akcentuoja tai, kad stipendijos yra per mažos ir jas gauna per mažai studentų. Atsakymuose išryškėja akademinės bendruomenės narių motyvacijos kritimas siekiant gauti piniginį įvertinimą dėl jo sumažinimo. Studentai nepatenkinti padidintos stipendijos skirstymo tvarka. Anot jų, 2013 m. rudens semestre įvykęs pakitimas, kad ją gali gauti tik tie, kurie turi vidurkį ,,10“ – yra neteisingas. Jų nuomone, padidintą stipendiją turi gauti geriausiai grupėje besimokantis studentas, nepaisant to, kad vidurkis nėra ,,apvalus“  dešimtukas. 68,9% apklausos dalyvių mano, kad skirstant stipendijas geriau būtų, jog suma būtų mažesnė, kuri būtų skiriama didesnei daliai studentų, o 28,4% respondentų teigia, kad geresnis variantas, kai suma didesnė, tačiau gaunamos akademinės bendruomenės narių skaičius – mažesnis. Svarbu paminėti ir tai, kad net 42,7% apklausos dalyvių teigia, kad piniginis įvertinimas turi didelę įtaką jų mokymosi rezultatams.

Studentų laisvalaikis

61,1% studentų mano, kad Vytauto Didžiojo universitete yra sudarytos visos sąlygos veiklai po paskaitų, tačiau vis dėlto 18% teigia, jog nėra tam atitinkamų sąlygų. Labiausiai studentams priimtini laisvalaikio praleidimo būdai yra buvimas su draugais (17,1%), lankymasis kino teatre, renginiuose, koncertuose (15,9%) bei sportas (13,3%).

Sporto organizavimas ir infrastruktūra

Beveik 30% studentų nieko nežino apie sportavimo galimybes VDU. Kita vertus, tokia pati dalis apklausos dalyvių turi neigiamą nuomonę apie šias galimybes, o 22% studentų yra patenkinti sporto organizavimu ir infrastruktūra. Respondentai turėjo galimybę patys pasakyti trūkumus susijusius su  šia tema. Tad studentai vieningai sutarė, kad pagrindinis trūkumas yra vieta. VDU sporto klubas yra nutolęs nuo fakultetų, todėl akademinės bendruomenės nariams sunku derinti sportą su paskaitomis, be to, vieta yra nepakankamai saugi. Tarp trūkumų studentai akcentuoja neišpildytą inventorių, netinkamą ventiliaciją ir informacijos stygių.

Poilsio ir darbo erdvės universitete

Taip pat studentai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę apie trūkstamas erdves universitete. Apibendrinus galima sakyti, kad didžiausias poreikis yra valgyklai, net 40,4% apklausos dalyvių teigė, kad jiems jos trūksta. Taip pat studentai pasigenda  erdvės individualiam (22,1%) ar grupiniam (18,2%) darbui. Respondentai siūlė įrengti laisvalaikio zoną, kurioje būtų galima atsipalaiduoti žaidžiant stalo žaidimus, klausantis muzikos ar tiesiog bendraujant su draugais.

Nuomonė apie VDU Studentų atstovybę

VDU Studentų atstovybės veiklą 41,5% respondentų vertina vidutiniškai, 39,1% – gerai ir 11,1% – labai gerai. 38,3 % apklausos dalyvių kreiptųsi į Studentų atstovybę, jei iškiltų klausimų, susijusių su studijomis. Tačiau net 40,5% akademinės bendruomenės narių į šį klausimą negalėjo atsakyti, tad pasirinko variantą ,,nežinau“. Tarp pasiūlymų Studentų atstovybei buvo pažymėta, kad organizacija turi būti dar atviresnė visiems studentams.  Be to,  respondentai skatina aktyviau viešinti naujienas, susijusias su galimybėmis dalyvauti renginiuose, konferencijose bei skleisti informaciją apie darbo ar praktikos galimybes.

 

Skip to content