Studentų parlamento posėdis: parama studentams, studijos pandemijos metu ir kiti klausimai

Gegužės 14 dieną vyko nuotolinis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Studentų parlamento nariai diskutavo apie paramą studentams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl koronaviruso sukeltos pandemijos, studentų darbo programos įgyvendinimą, nuotolines studijas bei VDU Studentų atstovybės (SA) Įstatus. Taip pat buvo pristatytas Atsiskaitymų organizavimo tvarkos aprašo projektas bei aptariami kiti klausimai.

Atsiskaitymų organizavimo tvarkos aprašo projektą pristatė Akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gintarė Jurelytė, kuri teigė, jog dokumento tikslas – užtikrinti Universitete vykdomų atsiskaitymų sąžiningumą, skaidrumą ir kokybę. Jame bus aiškiai ir detaliai nurodyta, kaip turėtų vykti atsiskaitymai (reikalavimai studentams, stebėtojų skaičius, auditorijų parengimas ir kt.). VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus paminėjo, kad šis oficialus, atsiskaitymų procedūrą reglamentuojantis dokumentas padės siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą.

Posėdžio metu buvo aptarta situacija dėl VDU įkurto fondo nuo koronaviruso nukentėjusiems studentams, kitų finansinių lengvatų bei studentų savijautos karantino metu. P. Vaitiekus pristatė, ko buvo imtasi, kad studentams karantino metu būtų suteikiamos lengvatos. Parlamentarai domėjosi, ar parama pasiekė ir užsienio studentus. SA prezidento teigimu, užsienio studentams buvo suteikta reikalinga pagalba. Prie to ženkliai prisidėjo Tarptautinių ryšių departamentas. Taip pat buvo aptartas studentų psichologinės būsenos klausimas karantino laikotarpiu, kalbėta apie psichologinę pagalbą, kurią studentai gali gauti tiek universiteto, tiek nacionaliniu mastu.

Studentų darbo programos įgyvendinimo klausimą pristatė Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Vengrovskaja, kuri papasakojo, kaip bus vykdomi darbo teisės mokymai. Kadangi karantino metu mokymų organizuoti negalima, nuspręsta kurti mokomuosius vaizdo įrašus bei paruošti informacinę medžiagą. Šiuo metu dėl informacijos, kuri bus pateikta, yra konsultuojamasi su Teisės fakulteto dėstytojais. Taip pat, iškeltas siūlymas sukurti apklausą, kurios metu būtų išsiaiškinta, kokia informacija apie darbo teisę yra aktualiausia studentams.

Studentų parlamente kalbėta ir apie nuotolines studijas: kaip turėtų būti užbaigiami mokslo metai (nuotoliniu būdu ar auditorijose) ir kaip būtų užtikrinamas studentų saugumas universiteto patalpose. Parlamento nuomone – pavasario semestrą geriausia užbaigti nuotoliniu būdu, tačiau svarbu, jog būtų atsižvelgiama į nuotolinių egzaminų laiką, formatą bei palankių sąlygų sukūrimą studentams, kurių atsiskaitymams būtinas gyvas kontaktas. Aptarti ir apklausos apie nuotolines studijas rezultatai, kurios metu išsiaiškinta, su kokiais sunkumais susiduria studentai, o visi komentarai ir pastabos buvo išsiųsti dekanatams.

P. Vaitiekus paaiškino, kodėl nauja VDU SA Įstatų redakcija dar nėra įregistruota – dėl įvesto karantino nebuvo galimybės surinkti reikalingus parašus. Be to, parlamentas turi nubalsuoti dėl tikslaus revizijos ir valdybos narių skaičiaus.

Parlamento nariai kėlė klausimą ir dėl viešosios valgyklos. VDU SA prezidentas įsipareigojo darbo grupės vardu išsiųsti užklausą VDU administracijos direktoriui dėl tolimesnių veiksmų. Parlamentaras Daumantas Skinkys pristatė pasiūlymą, kuriuo galėtų vadovautis visos Lietuvos studentų savivaldos ir kreiptis į vyriausybę dėl paramos studentams viruso sukeltos krizės metu. Parlamentarai pasiūlymą įvertino teigiamai, išsakė savo pastabas ir klausimus.

Posėdyje dalyvavo 24 studentų atstovai. Pirmininkavo Paulius Vaitiekus, sekretoriavo Joana Gasiulytė.

PROTOKOLAS

Skip to content