Studentų parlamento posėdis: kokie sprendimai buvo priimti?

Spalio 11-ąją dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai buvo pakviesti į atvirą VDU parlamento posėdį, kuriame buvo tvirtinamas Studentų atstovybės (SA) įstatų projektas, VDU fakultetų tarybų studentų atstovai, pristatomi VDU SA įvaizdžio ir VDU studijų sąlygų Vilniuje tyrimai.

VDU SA įstatų projektas buvo patvirtintas vienbalsiai. Taip pat visų parlamento narių pritarimu patvirtinta, kad Gamtos mokslų fakulteto (GMF) taryboje studentus atstovaus Vesta Matulaitytė ir Paulius Vaitiekus, Menų fakulteto (MF) taryboje – Greta Kuliešiūtė ir Tomas Kaminskas, Botanikos sodo taryboje – P. Vaitiekus. Be to, patvirtinta, kad studentų atstovu ginčų komisijoje bus P. Vaitiekus, o mokslo fondų taryboje studentus atstovaus Greta Šmaižytė.

Posėdyje buvo pristatytas ir VDU SA įvaizdžio tyrimas. Jo rezultatai parodė, kad studentams trūksta informacijos apie studentų atstovus, VDU SA veiklą ir priimamus sprendimus bei pasitikėjimo organizacija. Šiems klausimams spręsti bus kuriama darbo grupė, kurią sudarys ne tik atstovybės nariai, bet ir motyvuoti bei kompetetingi universiteto studentai. Darbo grupė turi aptarti esamas problemas ir jų sprendimo būdus pristatyti sekančio parlamento posėdžio metu.

VDU parlamento nariams taip pat buvo pristatytas VDU studijų sąlygų Vilniuje vertinimas. Tyrime dalyvavę studentai nurodė, kad susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis, kad jiems trūksta poilsio zonų universiteto erdvėse, renginių ir veiklos, kuria galėtų užsiimti po paskaitų. Apklaustieji taip pat nurodė prastą interneto ryšio veikimą ir infrastruktūros trūkumus. Aukštesniais balais buvo įvertinti akademiniai aspektai, tačiau nemaža dalis pastebėjo, kad kartais sunku gauti studijų medžiagą ar patogiai susidėlioti studijų tvarkaraštį. VDU SA biuras nurodė, kad gavus tyrimo duomenis buvo organizuojami susitikimai su Studentų reikalų departamentu ir Studijų departamentu, tam, kad šios problemos būtų sprendžiamos.

„Studentų parlamentas – svarbiausias VDU SA valdymo organas šiandien svarstė itin aktualius ir svarbius klausimus organizacijai, – pasakojo VDU SA prezidentė G. Šmaižytė. – Džiaugiuosi, kad savo savivaldoje turime ne vieną ir ne du aktyvius bei kritiškai mąstančius asmenis, kurių dėka galime judėti pirmyn. Šiandien priimti sprendimai prisidės tiek prie organizacijos, tiek prie viso studentų tobulėjimo puoselėjimo.“

Parlamento posėdžiai yra atviri visai universiteto bendruomenei. Kitas VDU parlamento posėdis numatomas gruodžio mėnesio pradžioje. Taip pat artėja parlamento narių rinkimai, kuriuose studentai turės galimybę ne tik balsuoti už pasiūlytus kandidatus, bet ir kelti savo kandidatūrą.

Skip to content