Studentų parlamento posėdis: darbo programa, studijų trumpinimas ir kiti klausimai

Prieš savaitę vykusiame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdyje buvo diskutuojama VDU Studentų atstovybės (SA) Darbo reglamento, Studentų darbo programos, studijų programų vykdymo laikotarpio trumpinimo, VDU SA finansinės ataskaitos bei ateinančių metų biudžeto, universiteto valgyklos ir  iniciatyvos „Už teisę į būstą“ klausimais.

Pristatant VDU SA Darbo reglamento korekcijas, kilo diskusija dėl poreikio įtraukti punktą apie SA padalinius. „Planų yra, tačiau tai priklauso ne tik nuo centrinio biuro, o ir pačių žmonių padaliniuose“, – teigė SA prezidentas Paulius Vaitiekus. Nuspręsta, kad Darbo reglamentas bus tvirtinamas per ataskaitinę-rinkiminę konferenciją (kovo 12 d.), darbo grupei kartu su Revizijos komisijos pirmininku Vytautu Kučinsku atlikus reikalingus dokumento pakeitimus.

Monika Višnevska pristatė pakoreguotą Studentų darbo programos projektą, kurio tikslas – sumažinti studentų darbo mastą ir universitete išlaikyti studijų kokybę. Pasak P. Vaitiekaus, 10 dokumento punktas, kuriame numatyta, kad po šios programos priėmimo parlamentas negali keisti arba panaikinti jos atskirų dalių arba punktų, prieštarauja VDU SA Įstatams ir Civiliniam kodeksui, todėl šio punkto atsisakyta.

Parlamente kilo diskusija ir dėl 7 dokumento punkto, kuriame aprašomos paskolos, skirtos pragyvenimui, sąlygos. M. Višnevskos teigimu, šiuo metu valstybės remiamos paskolos netenkina pragyvenimo sąlygų, o siūloma schema buvo derinama su ekonomistu. Vis dėlto, parlamento balsavimu nuspręsta 7 punktą perkelti į Darbo programos priedus.

Parlamentas taip pat nubalsavo, kad reikia atsisakyti dalies, kurioje numatoma, kad dokumente numatytus mokymus gali vykdyti tik Lietuvoje registruota profesinė sąjunga: mokymus galės vykdyti bet kuri kompetencijos tam turinti institucija. Parlamentas vieningai nubalsavo už Studentų darbo programą, su sąlyga, kad bus įvykdytos visos numatytos korekcijos.

P. Vaitiekus pristatė klausimą dėl studijų programų trukmės trumpinimo iki 3,5 arba 3 metų, kuris buvo iškeltas VDU Senate. Aurimo Kavaliausko nuomone, toks studijų modelis neatitinka Artes Liberales principų. P. Vaitiekus iškėlė klausimą, kaip būtų galima sužinoti studentų nuomonę apie studijų trumpinimą. Kilo siūlymų įgalinti Studijų programų komitetų atstovus arba seniūnus, sudaryti focus grupes. Galiausiai, nuspręsta, kad kiekvienas Studentų parlamento narys savo nuomone šiuo klausimu išsakys laiške VDU SA prezidentui.

Posėdyje taip pat pristatyta finansinė ataskaita bei ateinančių metų biudžeto projektas, iniciatyva „Už teisę į būstą“ ir valgyklos klausimas. Nuspręsta, kad bus surengtas susitikimas su VDU administracijos direktoriumi Jonu Okuniu dėl valgyklos situacijos. Susitikime dalyvaus ir iniciatyvinė grupė: Emil Staradubov, Monika Višnevska, Benas Baranovskis, Milda Gineikaitė, Ieva Vengrovskaja, Tomas Bacevičius, Tadas Juodgudis ir  Paulius Vaitiekus.

Posėdyje dalyvavo 31 studentų atstovas. Pirmininkavo Paulius Vaitiekus, sekretoriavo Laurynas Samajauskas. Balsų skaičiavimo komisiją sudarė Aurimas Kavaliauskas, Vytautas Valaitis ir Gabija Chomentauskaitė (pirmininkė).

Kitas VDU Studentų parlamento posėdis vyks kovo 12 d. 12 val. VDU Mažojoje salėje. Dabartinis prezidentas pateiks savo veiklos ir finansines ataskaitas, bus renkamas naujas VDU SA prezidentas, Valdyba ir Revizijos komisija.

VDU STUDENTŲ PARLAMENTO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 200213

 

 

Skip to content