Studentų parlamento nariai rinkosi į neeilinį rinkiminį posėdį

Balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Studentų parlamento nariai rinkosi į neeilinį rinkiminį parlamento posėdį. Jo metu atsistatydino 2  VDU Studentų parlamento nariai, bei išrinkti nauji 2 VDU Studentų atstovybės Valdybos nariai. 

Prasidėjus konferencijai į darbotvarkę buvo 7 numeriu įtrauktas punktas dėl VDU SA Valdybos narių šalinimo iš VDU SA Valdybos. Po šio pataisymo darbotvarkė buvo  bendru nutarimu patvirtinta. 

Dvi parlamentarės (Joana Gasiulytė ir  Ieva Vengrovskaja) išreiškė norą palikti Studentų Parlamento poziciją, dėl asmeninių priežasčių. Bendru sutarimu buvo pritarta jų atsistatydinimui.  

Taip pat bendru sutarimu patvirtintas 2 VDU Studentų atstovybės Valdybos narių (Kotrynos Rajeckaitės ir Emilijos Talutyės) atstatydinimas. 

Posėdžio metu pristatytos Mato Čepurnos ir Lauryno Samajausko kanditatūros bei  jų motyvaciniai laiškai  į VDU SA Valdybą. Suskaičiavus parlamento balsus į VDU SA Valdybą buvo patvirtinti abu kandidatai Matas Čepurna (19 už, 3 prieš, 3 susilaikė) ir Laurynas Samajauskas (21 už, 1 prieš, 3 susilaikė). 

VDU Studentų parlamento posėdyje dalyvavo 25 parlamento nariai. Posėdžiui pirmininkavo VDU Studentų parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė. Posėdžio sekretorius buvo VDU Studentų atstovybės administratorius Karolis Katilius. 

Skip to content