Studentų parlamentas išrinko VDU SA prezidentą!

Kovo 15 dieną įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) kasmetinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Jos metu pristatyta SA metinė veiklos ir finansinė ataskaita ir išrinkta nauja SA prezidentė Greta Šmaižytė.

Antrai kadencijai išrinkta ketvirtakursė kaip pagrindinius savo veiklos tikslus išsikėlė tikslingą ir atsakingą  studentų atstovavimą visose universiteto struktūriniuose organuose ir jų interesų gynimą už universiteto ribų, bei stabilios ir patikimos organizacijos, išlaikančią savo veiklos tęstinumą kūrimą.

„Buvo ir gerų ir blogų dalykų, bet darėme viską, ką galėjome, – sužinojusi Studentų parlamento balsavimo rezultatus atskleidė G. Šmaižytė, – tikiuosi, kad kitais metais ne tik tęsime jau pradėtus darbus, bet ir ryžtingai sieksime naujų tikslų“.

Konferencijos metu taip pat išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisiją. Valdybą sudarys Vytautas Kučinskas, Laurynas Nikelis, Rūta Šerpytytė ir Martynas Švarcas, revizijos komisiją – Živilė Masytė, Justė Elzbergaitė ir Linas Jocas.

„Jūs tikrai padarėte viską, net ir dar daugiau, – prezidentės ir jos komandos veikla praėjusiais metais džiaugėsi VDU rektorius prof. Juozas Augutis, – jūsų branda ir sugebėjimas organizuotis yra aukščiausio lygio. Linkiu sėkmės ir tolimesniuose darbuose!“.

Konferencijoje taip pat dalyvavo kitų universitetų savivaldų nariai, atstovai iš Latvijos universiteto, VDU administracija, Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė ir kiti svečiai.

Konferencijai pirmininkavo VDU SA Alumni Paulius Baltokas, sekretoriavo Vytautas Kučinskas. Balsų skaičiavimo komisiją sudarė Vaida Eirošiūtė (pirmininkė), Paulius Vaitiekus ir Laurynas Samajauskas.

Skip to content