Studentų parlamentas išrinko naują VDU SA prezidentą, valdybą ir revizijos komisiją

Kovo 12 dieną vykusioje Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo patvirtintos 2020–2021 m. organizacijos veiklos ir finansų ataskaitos bei išrinktas naujas VDU SA prezidentas, revizijos komisija ir valdyba.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus, VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius. Konferencijos pirmininku vienbalsiai išrinktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU SA) Alumni Dominykas Tvaska, sekretoriumi – VDU SA biuro administratorius Matas Čepurna. 

Pirmasis darbotvarkės klausimas dėl VDU SA tiesioginių Prezidento rinkimų darbo grupės sudarymo buvo išspręstas be ilgesnių diskusijų. Nuspręsta burti darbo grupę, kuri analizuos šį klausimą ir pateiks savo pasiūlymus Studentų parlamentui.

VDU SA prezidentas P. Vaitiekus pristatė 2020–2021 m. organizacijos veiklos bei finansinės ataskaitas. Revizijos komisija pristatė VDU SA veiklos ir finansų vertinimą. Po klausimų sesijos, tiek veiklos, tiek finansų, tiek revizijos komisijos ataskaitos buvo patvirtintos.

Studentų parlamentas išgirdo kandidatų į VDU SA prezidento postą pristatymus ir galėjo užduoti savo klausimus. Šiemet organizacijos vadovo pozicijos siekė du kandidatai – Žygimantas Menčenkovas ir Ieva Vengrovskaja.

Į VDU SA valdybą kandidatavo 8 asmenys: Daniel Mačichin, Erika Sinkevičiūtė, Gustė Žukauskaitė, Gintarė Jurelytė, Martynas Vitkus, Solveiga Skaisgirytė, Tadas Petrulis ir Laurynas Samajauskas. Į revizijos komisiją kandidatūrą iškėlė Rytis Sidarevičius, Aleksas Vilkas, Aistė Bielevičiūtė, Greta Šmaižytė, Gabrielė Rimaitė, Santa Vozbutaitė, Gabrielė Jonuškaitė ir Vaida Eirošiūtė.

Nauju VDU SA prezidentu Studentų parlamentas išrinko Ievą Vengrovskają, kuri surinko 38 balsus (Žygimantas Menčenkovas surinko 11 balsų).

Į VDU SA valdybą išrinktas D. Mačichin, G. Žukauskaitė, G. Jurelytė, M. Vitkus, S. Skaisgirytė ir L. Samajauskas. Į revizijos komisiją – G. Šmaižytė, R. Sidarevičius, A. Vilkas, S. Vozbutaitė, V. Eirošiūtė.

Posėdžio pabaigoje parlamento narys Martynas Butkus pristatė rezoliuciją dėl valstybės remiamų paskolų modelio. Nuspręsta, kad parlamento nariai su dokumentu susipažins po konferencijos ir pateiks savo nuomonę.

Skip to content