Studentų parlamentas diskutavo apie apmokamas praktikas ir kėlė kitus probleminius klausimus

Ketvirtadienį vyko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento nuotolinis posėdis. Jo metu buvo pristatomas Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas ir Bendrabučių savivaldos veiklos nuostatų projektas. Parlamentarai kėlė klausimus ir diskusijas dėl apmokamų praktikų, visuotinių rinkimų bei dabartinės studentų situacijos Turkijoje. Taip pat buvo patvirtinta nauja viešosios valgyklos darbo grupė, kuri tęs praeitos parlamento kadencijos darbus.

Posėdis prasidėjo nuo Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybėje tvarkos aprašo tvirtinimo. Dokumentą pristatė VDU Studentų Atstovybės (SA) Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė Gabrielė Šturmaitė. Aprašas yra svarbus organizacijai, tam, kad visi studentų duomenys būtų tvarkomi ir saugomi pagal tai reglamentuojančius teisės aktus. Parlamente iškeltas siūlymas nustatyti tikslų duomenų saugojimo laiką. Dokumentas buvo patvirtintas ir artimiausiu metu studentai su juo galės susipažinti VDU SA internetiniame puslapyje. 

Kitas punktas posėdžio darbotvarkėje – Bendrabučių savivaldos veiklos nuostatų projektas, kurį pristatė SA Socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Vengrovskaja. Nors dokumentas nebus tvirtinimas parlamente (tokie dokumentai yra tvirtinami Rektoriaus), siekta išgirsti ir studentų atstovų komentarus, įžvalgas ir pastabas. Nuostatus nuspręsta keisti, nes jie neatitiko esamos situacijos ir poreikių. I. Vengrovskaja taip pat įvardino, jog Bendrabučių Taryba susiduria su narių pareigų ir teisių nežinojimu. Parlamentarai pritarė nuomonei, kad reikėtų tiksliau apibrėžti, kokios yra bendrabučių savivaldos funkcijos ir palaikė nuostatų pakeitimus.

Parlamento narys Žygimantas Menčenkovas kartu su VDU SA prezidentu Pauliumi Vaitiekumi posėdyje iškėlė klausimą dėl apmokamų praktikų. Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS) vykdė tyrimą apie darbo sąlygas ir praktikas. Daugiau nei 93 proc. apklaustų studentų pareiškė, jog jie patyrė išlaidas praktikos metu, kurių niekas nefinansavo. Svarstoma studentams suteikti galimybę atlikti praktikas, kurios būtų apmokamos. Diskusijos metu, parlamentarai sutarė, jog apmokamų praktikų įgyvendinimas neužkerta kelio studentui atlikti ir savanorišką neapmokamą praktiką. Parlamento sprendimu buvo sudaryta 6 narių darbo grupė, kuri vykdys tolimesnius veiksmus ir paruoš galutinį pozicijos ir pasiūlymų variantą Kauno miesto savivaldybei.

Posėdyje buvo tęsiamas praeitais metais iškeltas viešosios valgyklos klausimas. Bendru sutarimu buvo patvirtinta nauja viešosios valgyklos darbo grupė, kuri tęs darbą šiuo klausimu. 

Artėjant VDU SA prezidento kadencijos pabaigai, parlamento narys Martynas Butkus iškėlė klausimą ir idėją, dėl visuotinių rinkimų, kurių metu SA prezidentas būtų renkamas ne tik VDU Studentų parlamento (kaip buvo iki šiol), tačiau viso universiteto mastu. Pasak M. Butkaus, toks modelis keltų studentų susidomėjimą SA ir jaunimo politika, o patys kandidatai jaustų didesnę atsakomybę gavę pasitikėjimą iš universiteto studentų. Kadangi prezidento rinkimai jau prasidėjo, šiemet visuotiniai rinkimai nebus vykdomi. Planuojama iki šių prezidento rinkimų surengti neformalų susitikimą ir aptarti būtent šį klausimą.

Parlamento narys M. Butkus pasidalino informaciją apie dabartinę Turkijos studentų situaciją. Daugiau nei prieš mėnesį viename Turkijos universitete prasidėjo protestai. Rektorių visada rinkdavo universiteto bendruomenė, tačiau šiais metais rektorius nebuvo išrinktas demokratiškai, o tiesiog paskirtas eiti pareigas. Prasidėjus studentų protestams, policija naudojo fizinę jėgą prieš protestuojančius, buvo suimtų ir net sužalotų studentų. Ypač daug negatyvaus dėmesio susilaukė LGBT bendruomenės protestantai. Studentai laukia užsienio, ypač Europos šalių palaikymo. Pateiktas siūlymas pateikti rezoliuciją Turkijos Respublikos ambasadai Lietuvoje. Nutarta pirmiausia artimiau susipažinti su situacija, o balsavimą dėl rezoliucijos patvirtinimo perkelti į šeštadienį.

Dabartinis SA prezidentas P. Vaitiekus informavo apie galimybę kandidatuoti į SA prezidento (-ės) poziciją. Norintys kandidatuoti turi pateikti užpildytą prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires iki vasario 19 d. 18 val. VDU SA Valdybai el. paštu valdyba@vdusa.lt.

Taip pat artėja ir Lietuvos Studentų Sąjungos prezidento rinkimai. Galima pasidžiaugti, jog vienas iš kandidatų yra VDU SA alumni Vytautas Kučinskas. Planuojama, kad kandidatas artimiausiu metu susitiks su VDU studentų atstovais.

Posėdyje dalyvavo 48 studentų atstovai ir 12 svečių. Pirmininkavo Daniel Mačichin, sekretoriavo Matas Čepurna. Kitas studentų parlamento posėdis vyks kovo 12 dieną ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

Skip to content