Studentai kviečiami registruotis į dalykus pavasario semestrui

Nuo sausio 22 d. iki sausio 28 d. prasideda pirmasis registracijos į studijų dalykų paskaitas, seminarus ir laboratorinius darbus 2017/2018 m.m. pavasario semestrui etapas. Registracija vyks tik elektroniniu būdu, prisijungus prie VDU Studentų savitarnos portalo.

Prisijungimui reikalingas el. pašto „Microsoft Outlook“ prisijungimo vardas bei slaptažodis. Jei studentas neturi savo anketos su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba pamiršo slaptažodį, jis turi kreiptis į Studentų centrą: el. paštu, telefonu: (8-37) 751 175 arba atvykdamas į S. Daukanto g. 27, 206 kabinetą. Smulkesnę informaciją apie registraciją į dalykus galite rasti SSP „Naudotojo vadovas studentams“.

Registracijos taisyklės skirtos:

 • Nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams;
 • Nuolatinės studijų formos magistrantams;
 • Nuolatinės formos profesinių studijų studentams;
 • Klausytojams;
 • Vizituojantiems studentams.

Svarbi informacija

Studentai ir klausytojai, užsiregistravę į C grupės privalomų arba pasirenkamų dalykų paskaitas, privalo registruotis ir į jų seminarus, laboratorinius darbus, pasirinkdami konkrečią grupę. Bendra dalyko apimtis kreditais nurodyta prie dalyko paskaitos (paskaita + laboratoriniai darbai; seminarai).

Dėl registracijos į užsienio kalbas:

 • nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų I ir II kursų studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 • nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 metais ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
 • iš užsienio kalbų pogrupio studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus kalbų mokymuisi;
 • kalbos yra mokamos ir nemokamos; nemokamų kalbų sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu. Jei studentai registruojasi į mokamų kalbų dalykus, jie turi pateikti pažymą apie turimus nemokamus kalbų kreditus arba sumokėti nustatytą mokestį (2 BSI už 6 kreditus) iki registracijos pabaigos;
 • studentai, užsiregistravę į mokamos užsienio kalbos dalyką, tačiau nesumokėję už dalyko studijas arba nepateikę pažymos apie turimus laisvus kreditus kalbų studijoms, po pirmojo semestro mėnesio braukiami iš dalyko studijų, skaičiuojant išnaudotą studijų mokestį.

Prieš registruojantis į studijų dalykus, kiekvienas studentas, susidarydamas individualų studijų planą, privalo per semestrą pasirinkti studijuoti dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai. Rekomenduojama, kad bendra vienerių studijų metų kreditų apimtis būtų 60 kreditų. Jei studentas studijuoja gretutinėse ar individualiosiose studijose, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.

Registracijos į studijų dalykus etapai

Pirmas etapas

Pagrindinė registracija nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams ir nuolatinės studijų formos magistrantams į studijų dalykų paskaitas, seminarus ir laboratorinius darbus vyksta nuo nuo sausio 22 d. 10 val. iki sausio 28 d. 24 val

Antras etapas

Galutinis dalykų registracijos tikslinimas, išsibraukiant iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašant į dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, kur likę laisvų vietų vyksta nuo vasario 1 d. 10 val. iki vasario 11 d. 24 val. (nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, nuolatinės studijų formos magistrantams, nuolatinės formos profesinių studijų studentams, klausytojams, vizituojantiems studentams).

Abiejuose registracijos į studijų dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus etapuose taikomi šie prioritetų kriterijai:

 • Aukštesnis kursas (pirmenybė suteikiama aukštesnio kurso studentams);
 • Paskutiniojo semestro pažymių vidurkis (pirmenybė suteikiama studentams, turintiems aukštesnį vidurkį, pirmo kurso studentams – stojimo konkursinį balą).

Registracijos eigoje kiekvienas studentas turi pasitikrinti:

 • ar pagal savo prioritetus pateko į dalykui skirtų vietų skaičių;
 • ar kiti studentai su aukštesniais prioritetais jo „neišstūmė“ iš užsiregistruoto dalyko.

Aukštą prioritetą turintis studentas antrame etape negali „išstumti“ žemesnį prioritetą turinčio studento, užsirašiusio pirmame etape. Atkreipiame dėmesį, kad studentas, išsibraukęs iš dalyko, užsiregistruoto pirmame etape, antro etapo metu jau nepateks į tą pačią vietą, jei norės vėl užsiregistruoti į dalyką, iš kurio išsibraukė.

Privalote sekti savo registracijos eilę kiekvieno dalyko sąraše abiejų etapų metu, nes jei registracijos metu Jūs likote už dalyko registracijos ribos (prie Jūsų pavardės matosi – NE), gali būti, kad po kurio laiko, kol vyksta registracija, pateksite į dalyką – prie pavardės bus TAIP.

Pasibaigus I registracijos etapui, gali būti naikinami A ir B grupių dalykai bei pasirenkami C grupės studijų dalykai, į kuriuos bus užsiregistravę mažai studentų. Prašome sekti skelbimus po I registracijos etapo.

Studijų tvarkaraščiai

Registracijos į studijų dalykus 2017/2018 m.m. pavasario semestrui taisyklės.

Daugiau informacijos

 • VDU Studijų departamentas
 • Telefonas (8 37) 323 599
 • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • El. paštas studijos@vdu.lt
Skip to content