Studentai kviečiami dalyvauti atminties tyrimų projekte

VDU menų galerija „101“ kviečia aktyvius, iniciatyvius ir žingeidžius studentus, besidominčius miesto istorija, prisijungti prie mokslinio-kūrybinio atminties tyrimų projekto „Kauno kultūrinės atminties vietos“ bei įgyti teorinės ir praktinės patirties. Registruotis galima iki gegužės 11 d. el. pašto adresu projectaleja@gmail.com.

Apie projektą

Tai – skirtingų sričių studentų ir mokslininkų bendradarbiavimo projektas, skirtas miesto atminties tyrimams. Projekto metu bus kuriamas virtualus Kauno miesto kultūrinės atminties archyvas/duomenų bazė www.atmintiesvietos.lt. Interaktyvus tinklalapis bus formuojamas ne tik iš istorinių, dokumentinių ir kitų šaltinių, bet ir  individualios atminties pasakojimų bei istorijų.

Projekto tikslas – paskatinti jaunųjų tyrėjų mokslinį ir kūrybinį angažuotumą ir sudaryti sąlygas kūrybiškam mokslinių žinių taikymui praktiniuose tyrimuose.

Galimybės studentams

Jauniesiems tyrėjams projekte bus suteikiami atminties tyrimams reikalingi metodiniai įrankiai, prisiminimų, pasakojimų, archyvinės, vaizdo medžiagos rinkimo ir sintetinimo gairės, kurios bus panaudojamos  renkant, analizuojant ir publikuojant tyrimų medžiagą. Šiame projekte studentai įgis ne tik teorinių, bet ir praktinių tyrimų bei projekto įgyvendinimo žinių ir įgūdžių.

Projekto dalyviai

Numatoma, kad projekte dalyvaus apie 10 jaunųjų tyrėjų (sociologijos, istorijos, menotyros, paveldo, antropologijos ir kitų sričių studentų), 4-5 mokslininkai, ekspertai – istorijos, paveldo, meno istorijos ir sociologijos specialistai.

Jaunieji tyrėjai projekto metu rengs kultūros bendruomenių apklausas, interviu su kultūros kūrėjais, rinks istorinę dokumentaciją, filmuos, fotografuos ir t. t.

Numatomi rezultatai

Surinkta medžiaga bus publikuojama naujame tinklalapyje www.atmintiesvietos.lt.

Tęstinumas

Šis projektas yra 2013 m. VDU menų galerijos „101“ įgyvendinto projekto „Laisvės alėjos bohema: atminties vietos“. Jaunųjų tyrėjų miesto atminties tyrimai“ tęsinys, kurio metu VDU skirtingų specialybių studentai rinko kultūros kūrėjų interviu, Laisvės alėjos bohemiškų atminties vietų tyrimus ir parengė „Gidą po bohemišką Laisvės alėją“ bei tyrimų medžiaga dalijosi projekto tinklaraštyje: http://projectaleja.wordpress.com/.

Skip to content