Studentai dalinasi: kodėl svarbu kandidatuoti į VDU Studentų parlamentą?

Lapkričio 16 d. 23:59 val. baigiasi prašymų kandidatuoti į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentą teikimas. Studentai, norintys atstovauti savo fakultetui turi pateikti prašymą ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką. Kadenciją baigę Studentų parlamento nariai teigia, kad turėjo galimybę ne tik tiesiogiai įsitraukti į universiteto procesus, bet ir įgyti naudingos patirties.

Menų fakultetui atstovavusios Mildos Gineikaitės nuomone, iniciatyvumas, įsigilinimas į klausimus ir noras rasti geriausią sprendimą bendruomenei yra vertybės Studentų parlamente: „Svarbu įsitraukti į parlamento veiklą, nes studijuojantys studentai mato čia ir dabar, ką reikėtų keisti, kas yra aktualu, todėl įsitraukus į Parlamento veiklą gali ir prisidėti prie pokyčių kūrimo universitetiniame lygmenyje.“

Informatikos fakulteto atstovo Lauryno Samajausko manymu, parlamentas yra viena iš pagrindinių terpių, kur studentai gali prisidėti prie geresnių studijavimo sąlygų kūrimo ir atstovavimo ne tik savo akademinio padalinio studentams, tačiau ir visai universiteto bendruomenei: „Parlamente priimami sprendimai tiesiogiai atsiliepia kiekvienam bendruomenės nariui, o kadangi šiuos sprendimus priima patys studentai, galima nuveikti didžių darbų taip atiduodant duoklę už suteiktą pasitikėjimą bei atliepti išsakytus lūkesčius.“

Kadangi viena iš pagrindinių Studentų parlamento atsakomybių yra priimti, papildyti ir keisti VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles, studentai turi galimybe tobulinti savo darbo su dokumentai įgūdžius: „VDU Studentų parlamentas man davė platų spektrą naujų įgūdžių ir žinių dokumentų nagrinėjime, kuriuos naudosiu tiek tolimesniame darbe, tiek kasdienybėje, nes vis dažniau susiduriu su tik ką išgirstais ir išmoktais dalykais,“ – teigia kadenciją baigusi Humanitarinių mokslų fakulteto atstovė Ieva Vengrovskaja.

Pasak Menų fakulteto atstovo Simo Zabulio, buvimas parlamente yra ne tik atstovavimas savo fakultetui bei prisidėjimas prie pokyčių universitete, tai ir savęs kaip asmenybės ugdymas: „Diskusijose su parlamentarais išgirdau ir pasisėmiau labai daug idėjų, o dalyvaudamas ir intensyviai įsitraukdamas į diskusijas įveikiau baimę kalbėti viešai.“

Kaip kandidatuoti?

Kiekvienam fakultetui (pagal jame studijuojančiųjų skaičių) atstovaus atitinkamas parlamento narių skaičius: Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) – 6 atstovai; Gamtos mokslų fakultetas (GMF) – 4 atstovai; Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) – 7 atstovai; Informatikos fakultetas (IF) – 4 atstovai; Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – 3 atstovai;  Menų fakultetas (MF) – 5 atstovai; Muzikos akademija (MA) – 3 atstovai; Teisės fakultetas (TF) – 4 atstovai; Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – 6 atstovai; Socialinių mokslų fakultetas (SMF) – 6 atstovai; Švietimo akademija (ŠA) – 8 atstovai; Žemės ūkio akademija (ŽŪA) – 11 atstovų.

Studentai, norintys tapti Studentų parlamento nariais iki lapkričio 16 d. 23:59 el. paštu valdyba@vdusa.lt atsiunčia užpildytą prašymą ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką.

Skip to content