Senato posėdyje patvirtinti laikinieji rotacijos principai

Spalio 26 dieną vyko Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdis, kurio metu buvo priimti trys studentams ypač aktualūs nutarimai. Senatoriai svarstė privalomo paskaitų lankymo klausimą ir balsavimo metu buvo nuspręsta, jog Vytauto Didžiojo universitete paskaitų lankymas ir toliau išlieka neprivalomas. Posėdžio metu taip pat buvo priimti laikinieji rotacijos principai bei buvo pritarta siūlymui leisti perlaikyti egzaminą du kartus.

Ilgą laiką buvo kalbama apie paskaitų lankymą mūsų universitete – jis turi būti privalomas ar ne? Po senatorių diskusijų ir svarstymų vykęs balsavimas, visgi, lėmė, kad paskaitų lankymo tvarka nesikeičia. Iš 40 posėdyje dalyvavusių senatorių 28 balsavo už dabartinės tvarkos išlaikymą, 7 susilaikė ir 5 balsavo prieš.

2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naujos redakcijos Mokslo ir studijų įstatymą, kuriame buvo patikslintos sąlygos, pagal kurias gerai besimokantiems studentams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Todėl Senate, atsižvelgiant į šio įstatymo bei Lietuvos universitetų rektorių konferencijos rugsėjo 12 d. nutarimą, buvo priimti laikinieji rotacijos principai mūsų universitete. Nuo šiol bus skiriami trys studijų pasiekimų lygmenys, siejami su dešimtbale studijų rezultatų vertinimo skale: puikus (9 ir 10), tipinis (7 ir 8) bei slenkstinis (5 ir 6). Gerai besimokančiu ir galimai valstybės finansuojamą vietą išlaikančiu / užimančiu studentu bus laikomas tas, kuris vertinamojo laikotarpio metu neturės akademinių skolų ir bus pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Priimti laikinieji rotacijos principai įsigalioja nuo šio semestro, o rotacija vyks 2017 m. rugpjūčio 31 dieną. Kasmet pasibaigus vertinamajam laikotarpiui rotacija vyksta kiekviename pirmos pakopos ir vientisųjų studijų kurse, išskyrus baigiamąjį.

Senatas taip pat pritarė dar vienam papildomam egzamino perlaikymui.  Atsižvelgiant į studentų studijų rezultatus, siūloma Studijų reguliamino 144 str. keisti taip: „Studentas  ar  klausytojas,  neišlaikęs  egzamino  arba  gavęs  neigiamą  galutinį  studijų  dalyko įvertinimą,  turi  teisę  egzaminą  vieną  kartą  pakartoti  nemokamai  bei  antrą  kartą  perlaikyti  už  jį susimokant“. Iki šiol teisę perlaikyti egzaminą studentai turėjo tik vieną kartą.

„Egzamino arba jo perlaikymo neišlaikymo, medžiagos neišmokimo arba apskritai neatvykimo į jį priežastys gali būti įvairios ir sąlygotos tam tikrų dalykų, kurie tiesiogiai nuo studentu nepriklauso: ligos, nelaimės artimųjų tarpe ir kita. Yra atvejų, kuomet studentams sunkiau sekasi humanitariniai ar socialiniai mokslai, tačiau jie yra itin gabūs tiksliuosiuose moksluose bei atvirkščiai ir studentams tiesiog nepavyksta parodyti gerų rezultatų. Taigi Senate priimtą sprendimą leisti studentams perlaikyti egzaminą antrą kartą, nepaisant to, kad jis būtų mokamas, vertinu labai teigiamai. Viliuosi, kad tokių atvejų bus kaip įmanoma mažiau ir studentai sėkmingai atsiskaitys už viską dar egzaminų sesijos metu“ – teigia VDU Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Daugiau informacijos:
Nemokamo aukštojo mokslo užtikrinimas pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą

Skip to content