Renkami studentų atstovai į VDU Senatą

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) skelbia studentų atstovų rinkimus į aukščiausiąją Universiteto savivaldos instituciją – Vytauto Didžiojo universiteto Senatą. 

Studentai, norintys tapti VDU Senato nariais, iki sausio 7 d. 17 val. duomenis apie save ir motyvacinį laišką turi pateikti čia: https://bit.ly/senato-rinkimai 

Su kandidatais bus susisiekta sausio 12 d. 

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Vadovaujantis VDU Statutu (pagal II skyriaus antrą skirsnį), VDU Senatą sudaro Studijų, Mokslo, Strategijos ir valdymo nuolatiniai komitetai. Taip pat gali būti kuriami laikini komitetai, skirti spręsti aktualius klausimus.

Pagal Vytauto Didžiojo universiteto Senato sudarymo nuostatus, visų studijų pakopų studentams Senate atstovauja 14 Universiteto studentų, kuriuos į Senatą skiria VDU Studentų atstovybė. 

Į VDU Senatą renkami 4 nauji senatoriai: 1I studijų pakopos (bakalauro) ir 3II studijų pakopos (magistro). 

Su VDU Senate esančiais studentų atstovais galima susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie VDU Senato veiklos kryptis ir narius galima rasti čia

 

Skip to content