Registruojami prašymai valstybės ir valstybės remiamoms paskoloms gauti

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia prašymų valstybės paskoloms ir valstybės remiamoms paskoloms gauti 2013/2014 m. m. rudens semestre priėmimo terminą – prašymai priimami iki š. m. rugsėjo 27 dienos.

Teisę gauti valstybės paskolas, vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, o valstybės remiamas paskolas – dar ir trečiosios pakopos bei laipsnio nesuteikiančiose studijų programose studijuojantys studentai.

Šių mokslo metų rudens semestre studentams bus teikiamos šios paskolos:
· valstybės paskolos studijų įmokai mokėti – skiriamos studentams, į aukštąsias mokyklas įstojusiems iki 2009 metų;
· valstybės remiamos paskolos:
o studijų kainai sumokėti – paskolos suma negali viršyti studento mokamos studijų kainos;
o gyvenimo išlaidoms dengti – rudens semestre teikiamų paskolų dydis negali viršyti 25 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio – 3250 litų;
o dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis paremti – paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžio – 7800 litų.

Prašymai valstybės ir valstybės remiamoms paskoloms gauti turi būti pildomi internetu. Jeigu pildant prašymą nurodomi kriterijai, suteikiantys pirmumo teisę gauti paskolą arba apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų priėmimo termino pabaigos, t.y. š. m. rugsėjo 27 dienos, studentas arba jo įgaliotas asmuo (nuoroda į įgaliojimo formą) Valstybiniam studijų fondui turi pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą minėtiems kriterijams.

Sąrašą studentų, kuriems siūloma sudaryti sutartis dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų, numatoma paskelbti š. m. spalio 16 dieną.

Daugiau informacijos:
Studentų reikalų tarnyba
• S. Daukanto g. 27 – 210, 212, 44249 Kaunas
• Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
• Faksas (8 37) 327 977
• El. paštas info@srt.vdu.lt
• Internetas [ http://www.vdu.lt/lt/page/show/117 ]Studentų reikalų tarnyba

Skip to content