Prisidėk prie studentiško gyvenimo kūrimo dalyvaudamas VDU Studentų parlamento rinkimuose

Prasideda prašymų kandidatuoti į aukščiausią Studentų valdymo organą, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentą, teikimas. Studentai, norintys atstovauti savo fakultetui VDU Studentų parlamente iki spalio 26 d. 23:59 elektroniniu paštu valdyba@vdusa.lt turi pateikti prašymą ir motyvacinį laišką.

Kaip ir kasmet, VDU SA Valdyba visus ragina įsitraukti į VDU Studentų parlamento veiklą. VDU SA Valdybos pirmininkė Solveiga Skaisgirytė dalinasi, kad dalyvavimas parlamento veikloje yra „puiki proga prisidėti prie studentiško gyvenimo kūrimo, suteikianti galimybę tapti aktyviu VDU bendruomenės nariu, įgyvendinti idėjas, kelti kompetencijas bei sutikti bendraminčių“.

Kadenciją parlamente veikusi Vitalija pasakoja, jog iš pradžių galvojo, kad tai tiesiog vienas iš universiteto valdymo organų, tačiau netrukus suprato, kad jis daro daug daugiau nei atrodo iš šono – tvirtina VDU SA finansinę ir veiklos ataskaitas, renka minėtos organizacijos Prezidentą, Reviziją bei Valdybą. „Parlamentas tai vieta, kurioje yra nebijoma iškelti aktualias problemas, garsiai apie jas kalbėti ir ieškoti sprendimo būdų. Taip pat tai puiki proga ne tik susipažinti su kitų akademinių padalinių studentų atstovais, tačiau ir iš arčiau pažvelgti į universiteto „vidų““,–dalinasi Teisės fakulteto atstovė.

Be jau paminėtų dalykų, parlamento nariai koreguoja ar teikia naujus VDU SA dokumentus ir tvirtina studentų atstovus į universiteto valdymo organus. Visų išrinktų narių balsų dauguma Studentų parlamentas gali pareikalauti pakartotinai svarstyti universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus studijų klausimais.

Kaip vyksta rinkimai?

Šiais metais rinkimų tvarka išlieka tokia pati kaip ir anksčiau. Norintys kandidatuoti į VDU Studentų parlamentą turi užpildyti prašymą ir laisva forma parašyti motyvacinį laišką. „Šiemet kandidatūrų teikimas vyks tris savaites (iki spalio 26 d. 23:59), tad yra apstu laiko pasirašyti kūrybišką ir akį traukiantį motyvacinį laišką bei užpildyti prašymą“,– pasakoja Solveiga. Pasibaigus kandidatūrų teikimui, lapkričio 3–5 d., studentai galės balsuoti už savo fakulteto atstovus. Rinkimai vyks nuotoliniu būdu, todėl visiems studentams bus patogu juose sudalyvauti vos kelių mygtukų paspaudimu. Kiekvienas studentas savo VDU Outlook pašte ras informaciją su kandidatų juos atstovauti Studentų parlamente motyvaciniais laiškais bei unikalia balsavimo nuoroda.

VDU SA Valdybos pirmininkė džiaugiasi, kad „per praeitus rinkimus buvo sulaukta itin didelio aktyvumo fakultetuose, kurie nebūdavo tokie aktyvūs, tad šiemet tikimės, kad visos studentų atstovų pozicijos iš visų padalinių bus užimtos motyvuotais studentais“ ir Valdybos vardu linki sėkmės visiems dalyvausiantiems rinkimuose.

Kiekvienam akademiniam padaliniui (fakultetui ar akademijai, pagal jame studijuojančiųjų skaičių) atstovaus atitinkamas parlamento narių skaičius:

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) – 6 atstovai;

Gamtos mokslų fakultetas (GMF) – 4 atstovai;

Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) – 6 atstovai;

Informatikos fakultetas (IF) – 4 atstovai;

Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – 2 atstovai;

Menų fakultetas (MF) – 4 atstovai;

Muzikos akademija (MA) – 3 atstovai;

Teisės fakultetas (TF) – 4 atstovai;

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – 6 atstovai;

Socialinių mokslų fakultetas (SMF) – 6 atstovai;

Švietimo akademija (ŠA) – 7 atstovai;

Žemės ūkio akademija (ŽŪA) – 15 atstovai;

Doktorantai – 3 atstovai.

Studentai, norintys tapti Studentų parlamento nariais iki spalio 26 d. 23:59 el. paštu valdyba@vdusa.lt turi atsiųsti užpildytą prašymą ir laisva forma parašytą motyvacinį laišką.

Skip to content