Priimami prašymai kandidatuoti į VDU SA Valdybą

Kovo 12 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu Studentų parlamentas vienerių metų kadencijai rinks naują VDU SA prezidentą, revizijos komisiją ir valdybą. Norintys tapti valdybos nariu, iki kovo 9 d. turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt.

Valdybą sudaro 7 asmenys, esantys VDU SA nariai, VDU SA savanoriai, Garbės nariai ir/ar Alumni. Jie užtikrina VDU Studentų parlamento priimtų nutarimų įgyvendinimą, svarsto ir priima nutarimus visais VDU SA klausimais jos kompetencijos ribose, svarsto galiojančius norminius dokumentus, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti, Prezidento teikimu tvirtina studentų atstovus, kurie su sprendžiamojo balso teise yra skiriami atstovauti VDU studentų interesams Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigose, organizacijose ir institucijose, organizuoja VDU Studentų parlamento bei Prezidento rinkimus, prižiūri jų eigą ir skelbia rezultatus ir atlieka kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

Kiekvienas kandidatas į Valdybą yra renkamas slaptu balsavimu Studentų parlamento posėdyje. Iš savo narių tarpo valdyba pirmojo posėdžio metu slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas pareigas pradeda eiti po rezultatų paskelbimo.

Prašymas:

Loader
Loading...

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Skip to content