Prezidentų stipendijų konkursas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 310 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“ Vytauto Didžiojo universiteto pirmos ir antros studijų pakopos bei vientisųjų studijų studentai kviečiame dalyvauti valstybiniame Lietuvos Respublikos prezidentų vardinių stipendijų konkurse.

Iki 2014 m. balandžio 22 d. savo fakulteto dekanams kandidatai turi pateikti:

o nustatytos formos paraišką (pildo studentas)
o paskutinių dviejų semestrų pažymą apie studijų rezultatus. Magistranto atveju – pažymą apie rudens bei paskutinio bakalauro studijų semestrų (akademinė pažyma-bus parengta dekanate);
o studento mokslinės ir (arba) meninės veiklos charakteristiką; (rengia organizacijų, mokslinių darbų vadovai… ir t.t)
o dokumentus įrodančius studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus.

Atrinkti kandidatai bus informuoti 2014 m. balandžio 29 d.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ VARDINIŲ STIPENDIJŲ STUDENTAMS

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 310 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, A. Stulginskio, K. Griniaus, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų įsteigimo“ Vytauto Didžiojo universiteto pirmos ir antros studijų pakopos bei vientisųjų studijų studentai gali pretenduoti į:

· Antano Smetonos vardo stipendiją:
o humanitarinių mokslų studijų srityje: atitinkamų studijų programų Humanitarinių mokslų, Menų ir Katalikų teologijos fakultetų studentai.
o meno studijų srityje: atitinkamų studijų programų Muzikos akademijos ir Menų fakulteto studentai.
· Aleksandro Stulginskio vardo stipendiją:
o fizinių mokslų studijų srityje: atitinkamų studijų programų Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetų studentai.
· Kazio Griniaus vardo stipendiją:
o biomedicinos mokslų studijų srityje: atitinkamų studijų programų Gamtos mokslų fakulteto studentai.
· Jono Žemaičio vardo stipendiją:
o technologijos mokslų studijų srityje: atitinkamų studijų programų Gamtos mokslų ir Informatikos fakultetų studentai.
· Algirdo Brazausko vardo stipendiją:
o socialinių mokslų studijų srityje: atitinkamų studijų programų Ekonomikos ir vadybos, Socialinių mokslų, Politikos mokslų ir diplomatijos, Teisės, Katalikų teologijos ir Menų fakultetų bei Muzikos akademijos studentai.

Vardinių stipendijų dydžiai:
· 5-ių bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio stipendija skiriama pagrindinių universitetinių arba vientisųjų studijų trečiojo arba ketvirtojo kurso studentams ir mokama pradedant nuo penkto studijų semestro;
· 7-ių BSI dydžio stipendija skiriama magistrantūros antro kurso studentams ir mokama pradedant nuo trečio studijų semestro arba vientisųjų studijų penkto kurso studentams ir mokama pradedant nuo devinto studijų semestro[Marker].

Prezidento vardo stipendijos mokamos kas mėnesį, nutraukiamos (lėšos grąžinamos ŠMM) šiais atvejais:
· studentui nutraukus ar baigus studijas aukštojoje mokykloje;
· studentas turi akademinių skolų;
· studentui paskirta drausminė nuobauda.

Daugiau informacijos

  • VDU Studentų reikalų tarnyba
  • Vyresn. administratorėAušra Martinkėnienė
  • AdresasS. Daukanto g. 27–212
  • Telefonas / Faksas(8 37) 327 977
  • El. paštasa.martinkeniene@srt.vdu.lt

KANDIDATŲ, LR PREZIDENTŲ VARDINĖMS STIPENDIJOMS GAUTI, STUDIJŲ REZULTATŲ, MOKSLINĖS IR (ARBA) MENINĖS VEIKLOS PARAIŠKOS FORMA

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/2014/04/Prezidentu_stipendiju_paraiskos_forma_2014-2.doc”]

Skip to content