Prasideda VDU Studentų parlamento rinkimai

Lapkričio 11 dieną pradedami rinkti parašai dėl galimybės kandidatuoti į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentą. 

VDU Studentų parlamentas yra svarbiausias SA valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai taip pat yra atsakingi už VDU studentų problemų sprendimą ir atsakymą į iškilusius klausimus.

Studentų parlamentas prezidento teikimu tvirtina studentų atstovus į VDU Senatą, fakultetų tarybas, ginčų nagrinėjimo komisiją ir kitas VDU institucijas. Labai svarbu, jog visų išrinktų narių balsų dauguma Studentų parlamentas gali pareikalauti pakartotinai svarstyti universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus studijų klausimais.

Norint atstovauti savo fakulteto studentų interesams, bakalauro studentai turi užpildyti prašymą ir surinkti 20 savo fakulteto studentų parašų. Magistro studentai turi užpildyti prašymą ir surinkti 10 parašų. Doktorantai turi užpildyti prašymą, jiems rinkti parašų nereikia. Prašymus VDU Studentų atstovybės (SA) prezidentui reikia pateikti iki lapkričio 29 dienos adresu S. Daukanto g. 27-201, Kaunas.

Prašymas bakalauro studentams:

Prašymas magistro studentams:

Prašymas doktorantams:

Kiekvienam fakultetui (pagal jame studijuojančiųjų skaičių) atstovaus atitinkamas parlamento narių skaičius:

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF) – 6 atstovai

Gamtos mokslų fakultetas (GMF) – 5 atstovai

Humanitarinių mokslų fakultetas (HMF) – 7 atstovai

Informatikos fakultetas (IF) – 4 atstovai

Katalikų teologijos fakultetas (KTF) – 3 atstovai

Menų fakultetas (MF) – 5 atstovai

Muzikos akademija (MA) – 3 atstovai

Teisės fakultetas (TF) – 4 atstovai

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – 6 atstovai

Socialinių mokslų fakultetas (SMF) – 6 atstovai

Švietimo akademija (ŠA) – 9 atstovai

Žemės ūkio akademija (ŽŪA) – 13 atstovų.

Balsuoti už savo fakulteto kandidatus bus galima elektroniniu būdu per „Outlook“ pašto sistemą.

Skip to content