Paulius Vaitiekus. Parama studentams karantino metu: kas buvo padaryta?

PAULIUS VAITIEKUS

Koronaviruso pandemija ir prasidėjęs karantinas tapo iššūkiu visiems, taip pat ir studentams. Kilo klausimai, kaip bus organizuojamas studijų procesas, kaip vyks atsiskaitymai, praktikos. Ypač opus tapo apgyvendinimo klausimas.

Pirmi sprendimai priimti tik prasidėjus karantinui

Apie VDU bendrabučiuose gyvenančių studentų situaciją su administracija pradėjome kalbėtis jau pirmąją karantino savaitę. Pirmųjų veiksmų ėmėsi pats universitetas – siekiant sumažinti finansinę naštą sudėtingu laikotarpiu, priimtas sprendimas leisti atidėti mokėjimą už studijas arba bendrabutį iki karantino pabaigos. Taip, toks variantas gali padėti, tačiau pačios problemos nesprendžia, todėl pradėta ieškoti kitų sprendimų, kurie padėtų studentams. VDU Studentų atstovybė turėjo tikslą, kad mokestis už bendrabutį būtų sumažintas.

Pirminė pozicija, kurią oficialiai pristačiau rektorato posėdžio metu, buvo taikyti 50% lengvatą mokesčiui už apgyvendinimą visiems VDU studentams, nesvarbu, ar šiuo metu jie gyvena bendrabutyje, ar ne. Šio siūlymo tikslas buvo atsižvelgti tiek į studentų, kurie karantino metu išsikėlė iš bendrabučio, bet norėjo išsaugoti savo vietą, tiek ir dar begyvenančių jame, lūkestį ir sušvelninti finansinę naštą. Tokiai lengvatai rektoratas nepritarė, nes trūko pagrindimo skaičiais: nebuvo aišku, kiek finansinių išteklių prireiks. Dėl šios priežasties buvo sudaryta darbo grupė, kuri turėjo atlikti visus būtinus skaičiavimus ir priimti sprendimą, kuris atlieptų studentų lūkesčius.

Lengvata mokantiems už bendrabutį – 25%

Darbo grupėje studentams atstovavome kartu su Socialinių reikalų komiteto koordinatore Ieva Vengrovskaja. Administracijos atstovai teigė, kad 50% lengvata pareikalautų per didelių kaštų, todėl pasiūlė 15%, jų nuomone, optimaliausią variantą. Toks sprendimas mūsų netenkino, todėl siekėme, kad lengvata būtų didesnė. Pavyko – apgyvendinimo mokestis sumažėjo 25%. Nors tai ir nebuvo visiškas pirminio tikslo įgyvendinimas, tačiau tai atrodė kaip atspirties taškas, kuris sumažins studentų patiriamus sunkumus dėl koronaviruso.

Galimybė nutraukti apgyvendinimo sutartį ir išsaugoti turimą kambarį

Kadangi nemaža dalis studentų karantino metu išsikraustė iš bendrabučio, reikėjo sprendimo, kuris leistų jiems nemokėti apgyvendinimo mokesčio, tačiau išsaugoti turimą kambarį. Suformuluotas siūlymas dėl galimybės išsaugoti bendrabučio vietą studentams, nutraukusiems apgyvendinimo sutartį, tolimesniam svarstymui buvo pateiktas Rektoriui, Administracijos direktoriui bei Studentų reikalų departamentui. Pirminės reakcijos buvo įvairios: pačiai idėjai nebuvo prieštarauta, tačiau svarstyta tokią galimybę suteikti tik nuo gegužės 1 dienos. Studentų atstovybė laikėsi pozicijos, kad tvarka turi būti taikoma nutraukusiems sutartis nuo karantino pradžios. Galiausiai, nuspręsta, jog studentai, nutraukę sutartis nuo balandžio 1 dienos, turės galimybę iki liepos 31 dienos sugrįžti į tą patį bendrabučio kambarį.

Studentams kilo nemažai klausimų dėl asmeninių daiktų: kodėl reikia juos išsivežti, jei grįš į tą patį bendrabučio kambarį? Studentų atstovybės siūlymui, kad daiktai liktų kambariuose nebuvo pritarta, nes Universitetas nenorėjo prisiimti atsakomybės už paliktus daiktus. Be to, kambariai turės būti paruošti atsikraustantiems studentams. Siekiant bent kiek palengvinti išsikraustymo procesą, Studentų atstovybė pateikė siūlymą prailginti išsikraustymo terminą (kuriam įprastomis sąlygomis skiriamos 3 dienos). Šis siūlymas buvo priimtas ir studentai, karantino laikotarpiu, išsikraustymui turi 10 darbo dienų.

Kitos paramos galimybės

Universiteto iniciatyva taip pat įkurtas pagalbos nukentėjusiems nuo koronaviruso fondas. Jis skirtas studentams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų neteko darbo ar kitaip ženkliai sumažėjo jų iki tol gaunamos pajamos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu. Galima gauti mokesčio už studijas lengvatą, mokesčio už apgyvendinimą universiteto bendrabutyje lengvatą, iš dalies kompensuoti patirtas išlaidas už suteiktas paslaugas, skirti vienkartines stipendijas.

Šiandien dienai galime pasidžiaugti, jog Universitetas atsižvelgė į Studentų atstovybės išsakytus siūlymus, liečiančius finansinę studentų padėtį. Ne visi priimti sprendimai pilnai atliepė išsikeltus tikslus, tačiau tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti vienos iš pažeidžiamiausių socialinių grupių – studentų – gerovę. Plėtojant konstruktyvų dialogą su administracija ir toliau ieškoma būdų kaip patobulinti paramos sistemą, garantuoti studijų proceso vientisumą ir užtikrinti, jog tiek materialūs, tiek psichologiniai pandemijos padariniai būtų sušvelninti ir būtų sudarytos visos sąlygos studentams pasiruošti grįžimui į universiteto patalpas.

Skip to content