Patvirtinti studentų sąrašai, kuriems buvo skirta skatinamoji studijų stipendija 2015 m.m. pavasario semestre!

Studentų, kuriems skirta ši stipendija sąrašus viešai skelbia fakultetai. Taip pat primename jog norint gauti skatinamąją stipendiją jokių papildomų prašymų pildyti nereikia, o studentai kuriems turi būti skirta ši stipendija yra nustatomi pagal kurso studentų paskutinio semestro studijų rezultatus.

Šį semestrą stipendijos buvo skirtos 20% nuolatinių ir vientisųjų (bakalauro ir magistro) studijų studentams, kurie neturėjo akademinių skolų ir jų vidurkis buvo didesnis nei 8. Šiems studentams skiriama 2 BSI dydžio stipendija (1 BSI=38€) . Studentams, kurių vidurkis yra 10, skiriama 3,5 BSI dydžio stipendija. 20 % ištęstinių studijų studentams, kurių vidurkis didesnis nei 8, skiriama 1.3 BSI dydžio stipendija, o tiems kurių vidurkis yra 10 – 2,3 BSI dydžio stipendija.

Primename jog skatinamosios stipendijos mūsų universitete yra skiriamos remiantis Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, kurio 9-12 punktai skelbia:

9. Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.
10. Lėšos skatinamosioms stipendijoms paskirstomos proporcingai pagal studijų programas ir skiriamos:
10.1. nuolatinės studijų formos studentams, studijuojantiems pirmo kurso pirmame semestre, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 (devyni su puse);
10.2. ne mažiau kaip 20 % studentų skaičiaus, kurie neturi akademinių skolų, jų paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 8 (aštuoni) balai, o paskutinio semestro apimtis kreditais atitinka Universiteto Studijų reguliamine numatytus minimalius reikalavimus.
11. Skatinamosios stipendijos dydis (išskyrus atvejus, kai jos skiriamos pagal šio Aprašo 12 punktą) yra:
11.1. nuolatinės studijų formos studentams 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio;
11.2. ištęstinės studijų formos studentams 1,3 BSI dydžio.
12. Studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10 (dešimt) balų ir kurie turi teisę gauti Skatinamąją stipendiją, gali būti skiriama padidinta Skatinamoji stipendija:
12.1. nuolatinės studijų formos studentams 3,5 BSI dydžio;
12.2. ištęstinės studijų formos studentams 2,3 BSI dydžio.

Skip to content