Patvirtintas mobilumo stipendijų skyrimo aprašas

Aksčiau studentams, vykstantiems į dalinių studijų, praktikų, stažuočių ar kitais studijų tikslais į Užsienio aukštojo mokslo institucijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ar kitas mainų programas, būdavo skiriamos mainų programų stipendijos. Tačiau nuo šiol išvykstantys studentai galės gauti mobilumo stipendijas. Pretendavimo tvarka į šias stipendijas nesikeičia. Jas kaip įprastai galės gauti išvykstantys studentai, kurie gerai mokosi ir neturi akademinių įsiskolinimų bei iki nurodytos datos  pateikę reikiamus dokumentus  Tarptautinių ryšių tarnybos komisijai (TRT).

Reikalingi dokumentai:

 • dalyvio anketą;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką;
 • fakulteto dekano tarnybinį pranešimą;
 •   paskutinių kursų studentai, gavę savo katedros vedėjo ir darbo vadovo patvirtinimą, jog studentas gali išvykti baigiamojo darbo rašymo metu;
 • dokumentą, įrodantį užsienio kalbos mokėjimą;
 • akademinę pažymą;
 •  preliminarų studijų arba praktikos atlikimo įgyvendinimo planą Užsienio aukštojo mokslo ar kitoje įstaigoje, organizacijoje ar institucijoje;
 •  kitus dokumentus, kurių gali reikalauti Universitetas.

Pagrindiniai atrankos kriterijai skiriant Stipendiją yra:

 • studijų / tyrimų plano / praktikos Užsienio aukštosiose mokslo institucijose, įstaigose, organizacijose ir studijų programos VDU suderinamumas;
 • akademiniai studento įvertinimai:
 • motyvacija studijoms, praktikai stažuotei užsienyje;
 • geras anglų kalbos (bent B2 lygis) ir kitos šalies, į kurią vykstama, kalbos mokėjimas;

Daugiau informacijos:  S. Daukanto g. 27 (trečias aukštas)

Mobilumo stipendijų skyrimo aprašą galite rasti čia:

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/2014/04/MP-stip_nuostatai_2014_.doc”]

Skip to content