Paskutinis lapkričio mėnesio rektorato posėdis

Lapkričio 26 – osios rytą vyko rektorato posėdis, kuriame dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentas Justinas Petkus.  Posėdžio pradžioje buvo įteiktos Broniaus Karvelio stipendijos Menų ir Humanitarinių mokslų fakultetų studentams bei apdovanoti geriausi studijų dalykai MOODLE aplinkoje. Trečiąją vietą užėmė Rimanto Viedrynaičio dalykas „Filosofija“, antrąją – Nemiros Mačianskienės „Anglų kalbos dėstymo metodika“, o geriausiu pripažintas Viktorijos Čepukienės „Šeimos psichologija ir konsultavimas“. Taip pat buvo pristatytos Marketingo ir komunikacijos tarnybos veiklos perspektyvos ir konkrečios priemonės bei patvirtinti atnaujinti VDU bibliotekos nuostatai.

Studentiškoji rektorė Gabrielė Stasiūnaitė pristatė savo ir viso studentiškojo rektorato pastebėjimus apie studentų praktikas universitete. Buvo paminėta, kad jos prasideda per vėlai ir trunka per trumpai, turėtų būti didinimas koordinatorių skaičius, pateikta aiškesnė ir suprantamesnė informacija. Taip pat reikėtų labiau komunikuoti su praktikų vadovais įmonėse, galėtų būti rengiami pasiruošimo seminarai bei skatinamos išvykos į užsienį. Buvo atsižvelgta ir į AIESEC stažuotes, pasiūlyta jas užskaityti kaip praktikas. Studentų rektoratas buvo teigiamai įvertintas, pasidžiaugta profesionalumu ir pabrėžta, kad tai turės naudos ateityje.

Italų kalbos gerbėjai turėtų nudžiugti, nes buvo įtvirtinti VDU Leonardo da Vinci italų kalbos ir kultūros klubo nuostatai.

Skip to content