Pasikeitė Stipendijų skyrimo tvarkos aprašas

Vasario 5 d. VDU Senatas patvirtino pakoreguotą Stipendijų skyrimo tvarkos aprašą, kuris įsigaliojo nuo jo patvirtinimo dienos, todėl šiuo dokumentu vadovaujamasi skiriant visų rūšių stipendijas jau nuo 2013–2014 m. m. pavasario semestro pradžios.

VDU Stipendijų skyrimo tvarkos aprašo pokyčiai yra susiję su keletu siekių:

  • suvienodinti vartojamas stipendijų apibrėžtis universitete ir Lietuvos studentų registre, į kurį vedama informacija apie universitete skiriamas stipendijas;
  • pakoreguoti skatinamųjų stipendijų skyrimo sistemą nuolatinės studijų formos I kurso pirmo semestro studentams atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su priėmimu (nuo 2014 m. priėmimo į I-osios studijų pakopos ir vientisąsias studijas, stojimo balas skaičiuojamas dešimties balų sistemoje);
  • pakoreguoti skatinamųjų stipendijų mokėjimo tvarką, atsižvelgiant į valstybės taikomą metodiką, kuria vadovaujantis valstybė skiria lėšas skatinamųjų stipendijų mokėjimui, bei universiteto turimus resursus.
Skip to content