Parlamentarai rinkosi į posėdį

Birželio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakultete studentai rinkosi į parlamento posėdį. Kadangi nesusirinko kvorumas (pusė parlamento narių), bendru nutarimu VDU Studentų parlamento posėdis buvo paskelbtas pristatomojo pobūdžio. Su susirinkusiais parlamentarais buvo aptartas klausimas dėl parlamento veiklos gerinimo ir pristatytas atnaujintas VDU Etikos kodeksas. 

 VDU Studentų Parlemento posėdžio metu  Studentų atstovybės prezidentė Emilija Drabužinskaitė ir VDU SA Valdybos narys Lukas Gedvila pristatė VDU Studentų parlamento veiklos gerinimo planą. Pasak jų, šiuo metu Studentų parlamentas nėra toks efektyvus ir aktyvus, kokį būtų galima turėti. Todėl jau antrus metus VDU SA Valdyba kelia klausimą, kaip būtų galima parlamentą įveiklinti ir padaryti žymiai efektyvesnį. Diskusijų metu buvo ieškoma sprendimų, kurie prisidėtų ne tik prie studentų atstovavimo gerinimo, bet ir pasitikėjimo didinimo ar suvokimo, kam reikalingas parlamentas, tokiu būdu apšviečiant studentus bei jų atstovus, jog procesai universitete iš studentų pusės veiktų dar sklandžiau ir efektyviau. 

Posėdžio metu paminėta, jog bus atnaujinami VDU SA įstatai ir darbo reglamentas, todėl siūloma tuo pačiu pakeisti ir papildyti parlamento įstatus ir reglamentus.  Šiuo metu planuojama tai padaryti per kitą rinkiminę ataskaitinę konferenciją. 

Vienas iš galimų variantų yra kurti atskirą dokumentą, kuriame būtų aprašomas VDU Studentų parlamento darbo reglamentas, taip dar labiau atskiriant, jog VDU Studentų parlamentas yra atskiras organas nepriklausantis nuo VDU SA, nes šiuo metu parlamento darbo reglamentas yra tame pačiame dokumente su VDU SA įstatais. Atskiras dokumentas taip pat leistų plačiau ir detaliau aprašyti šio valdymo organo niuansus. 

Taip pat pristatymo metu buvo išsakyti pagrindiniai pokyčių akcentai skirtingais atvejais. Kaip ir kas keistųsi vienu ar kitu atveju. Tad parlamentarai bus kviečiami nuotoliniu būdu nubalsuoti ir išsakyti savo nuomonę apie tai, koks variantas būtų veiksmingesnis ir kokiu keliu turėtų eiti ruošiama reforma. Po balsavimo bus pradėtas dokumentų projektų kūrimas, kurį ruoš VDU SA Valdyba, bet į darbo grupę turėtų būti galima įsitraukti ir parlamentarams. Žinoma, šie pokyčiai turėtų susilaukti daugybės diskusijų parlamente ties visais kuriamais punktais, taip išreiškiant savo (kaip parlamento) poziciją ir taip užtikrinant dokumento efektyvumą ir aktualumą. 

Pristatytas Veiklos gerinimo planas. Žingsnis po žingsnio kaip įsivaizduojama, jog viskas turėtų vykti. 

Savaitės pradžioje turėtų būti paleista tyrimo anketa parlamentarams, kurios tikslas bus išsiaiškinti, analizuoti bei reflektuoti, tam kad būtų galima daryti veiklos opcijas ir pradėti daryti tolimesnius darbus. 

Toliau posėdyje parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė pristatė atnaujintą etikos kodeksą, nuo ko viskas prasidėjo, kodėl atsirado poreikis jį atnaujinti ir kaip dabar jis yra pasikeitęs, pagrindiniai atnaujinimo aspektai. Pristatant buvo pateikta situacijų, tam kad būtų geriau suprasti kaip veikia atnaujintas etikos kodeksas ir jame esantys pakeisti / pridėti punktai. Su dokumentu galite susipažinti čia.

Šis parlamento posėdis buvo paskutinis šiais mokslo metais ir kitas posėdis numatomas naujų mokslo metų pradžioje. 

Skip to content