Oficialus VDU Studentų parlamento posėdis neįvyko, tačiau buvo aptarti einamieji klausimai

Gegužės 19 d. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje studentai rinkosi į parlamento posėdį. Oficialus VDU Studentų parlamento posėdis neįvyko, kadangi nesusirinko kvorumas (pusė parlamento narių), tačiau su susirinkusiais parlamentarais buvo aptartas klausimas dėl parlamente susikūrusių darbo grupių ir jų darbų  bei pristatytos VDU SA valdybos rekomendacijos dėl vieno iš parlamento narių, Justo Ivanausko, šalinimo.

Posėdį pradėjo studentų parlamento pirmininkė Gabrielė Jonuškaitė ir pristatė turimą informaciją apie darbo grupės dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete veiklą. Pirmininkė informavo, kad po posėdžio, vykusio balandžio 26 d., su ja susisiekė grupės iniciatorius Žygimantas Menčenkovas ir informavo apie norą pasitraukti iš studentų parlamento. Posėdyje dalyvaujantys parlamentarai pasitarė siūlyti parlamentarams balsuoti nuotoliu dėl šios darbo grupės suspendavimo iki kito sezono parlamento posėdžio, tada parlamentarai galės nuspręsti ar ši darbo grupė atsinaujins. 

Praėjusio posėdžio metu buvo pristatytas klausimas, kilęs iš Katalikų Teologijos fakulteto studentų Justo Žukausko ir Deimantės Auksinaitės, dėl vieno nario šalinimo iš parlamento, balsų dauguma šis klausimas, pagal VDU SA įstatus, buvo perduotas VDU SA Valdybai aptarti ir pristatyti siūlymą dėl tolimesnės eigos kitame parlamento posėdyje. Taigi, VDU SA Valdybos narys Lukas Gedvila pristatė Valdybos nutarimą dėl Justo Ivanausko šalinimo iš VDU Studentų parlamento. Penki iš septynių valdybos narių balsavo už siūlymą nušalinti parlamentarą, du susilaikė dėl noro išvengti šališkumo. Remiantis VDU SA Darbo reglamento 3.6. punktu, Valdybos teikimu patvirtinus 2/3 visų išrinktų į VDU Studentų parlamento narių balsų dauguma VDU SA narys gali netekti VDU SA nario statuso už šiuose įstatuose numatytų įsipareigojimų nevykdymą. Valdyba išskyrė VDU Akademinės etikos kodekso ir VDU SA Įstatų pažeidimus, atliktus J. Ivanausko. Su VDU SA Valdybos siūlymu galima susipažinti čia

Remiantis VDU SA Įstatais, VDU Studentų parlamento posėdžio metu nesurinkus kvorumo, naujas parlamento posėdis turi būti surengiamas per 10 darbo dienų po neįvykusio posėdžio. Dėl pakartotinio parlamento posėdžio šaukimo, bus rengiamas elektroninis balsavimas, siekiant išsiaiškinti ar reikalingas gyvas posėdis, ar einamus klausimus galima išspręstiir dėl jų balsuoti nuotoliniu būdu.

Skip to content