Nuo vakar prasidėjo prašymų priėmimas valstybės remiamoms paskoloms gauti

Nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. (10 val.) iki rugsėjo 26 d. (24 val.) studentai kviečiami teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms gauti. Prašymus užpildyti studentai gali prisijungę prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos „Paskola”.

Pasibaigus prašymų teikimo terminui, fondas patvirtins studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Jis bus sudarytas atsižvelgiant į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį ir valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas. Studentų sąrašą numatoma paskelbti spalio 15 d.

Teisę gauti valstybės remiamą paskolą turi visi aukštųjų mokyklų bakalauro, magistro, doktorantūros ir laipsnio nesuteikiančių programų studentai. Paskolų negali gauti tie studentai, kurie nevykdo savo įsipareigojimų pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis, kurie yra studijas sustabdę ar išėję akademinių atostogų, arba kurių bendra valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (50050 LTL). Valstybės remiamos paskolos neteikiamos užsienio šalių piliečiams (netaikoma ES ir Europos ekonominės erdvės piliečiams), neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje.

Rudens semestrą galima gauti šias paskolas:

1. studijų kainai sumokėti (maksimali suma atitinka metinę tos programos kainą, kurioje studijuoja studentas);
2. gyvenimo išlaidoms (maksimali suma 6500 litų, išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį į asmeninę sąskaitą);
3. dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (maksimali suma 7800 litų, išmokama per vieną kartą į asmeninę sąskaitą).

Skip to content