Norą tapti VDU SA prezidentu išreiškė vienas kandidatas

Kovo 14 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinks VDU Studentų atstovybės (SA) Prezidentą. Prašymą kandidatuoti į šį postą pateikė vienas kandidatas – Paulius Vaitiekus.

Paulius yra ketvirto kurso biotechnologijų studijų programos studentas. Kandidatas šiuo metu atstovauja studentams universiteto Senate, Ginčų nagrinėjimo komisijoje, yra Gamtos mokslų fakulteto ir Botanikos sodo tarybos narys. Paulius taip pat koordinuoja SA Projektų ir tarptautinių ryšių komitetą.

„Į Studentų atstovybę atėjau II kurse ir per tą laiką sukauptas žinias ir patirtį noriu realizuoti kaip VDU SA Prezidentas, – teigia kandidatas. – Tikiu, kad kartu su komanda ir organizacijos nariais pavyks sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai atstovauti studentų interesams.“

Paulius atskleidžia, kad studentų įsitraukimas į universitete vykstančius procesus yra labai reikšmingas: „VDU mokosi daugiau nei 11 000 studentų ir kiekvienas į universitetą ateina su skirtingais lūkesčiais bei poreikiais, todėl svarbu, kad jie būtų išsakyti. Tik tuomet Studentų atstovybė galės ieškoti sprendimų, kaip kurti palankią studijų aplinką“.

Kandidato nuomone, taip pat labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą su Žemės ūkio ir Švietimo akademijų studentų atstovais, nes tik vieningos idėjos padės pasiekti geriausią rezultatą VDU studentų labui.

VDU SA Prezidentas studentams atstovauja universiteto Rektorate, Taryboje, Senate, Etikos ir ginčų komisijoje, Lietuvos Studentų sąjungos Taryboje ir įvairiose darbo grupėse, kuriose sprendžiami studentų interesus liečiantys klausimai. Jis taip pat šaukia VDU Studentų parlamento posėdžius ir jiems pirmininkauja. VDU SA Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai.

Kovo 14 d. 12 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferecija. Jos metu dabartinė SA Prezidentė Greta Šmaižytė pristatys metines veiklos ir finansų ataskaitas, Studentų parlamentas rinks naują VDU SA Prezidentą, Valdybą ir Revizijos komisiją.

 

Motyvacinis

Veiklos gairės

 

 

 

 

 

 

Skip to content