Naujienos iš VDU rektorato

 

Šį trečiadienio rytą vyko pirmasis naujųjų mokslo metų rektorato posėdis, kuriame dalyvavo ir Studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus. Susirinkimo metu buvo aptarta priėmimo į VDU 2014 m. rezultatų apžvalga, kalbėta dėl universiteto struktūros reorganizavimo, dėl Studijų organizavimo ir kokybės vadybos tarybos sudarymo bei diskutuojami rektorato narių inicijuoti klausimai (aptarta rugsėjo 1-osios programa).

Pirmiausia buvo paminėta, jog SKVC (Studijų kokybės vertinimo centras) akreditavo Vytauto Didžiojo universitetą šešeriems metams. Įvertinimai buvo geri – pabrėžta Artes Liberales sistema. Buvo pateikta priėmimo į VDU 2014 m. rezultatų įvairias studijas statistika, apkalbėti visi duomenys, kur situacija pagerėjo – įstojo daugiau, į ką reikėtų atkreipti didesnį dėmesį. Taip pat buvo pateikti duomenys apie įstojusius užsieniečius – iš viso virš 300 studentų iš įvairiausių šalių (JAV, Italijos, Indijos, Maroko, Ukrainos ir pan.). Svarbu paminėti, kad netgi 6 lietuvių tautybės Vytauto Didžiojo universiteto studentai turėjo galimybę atlikti praktiką ambasadose (Jungtinių tautų – Niujorke, Belgijoje, Maltos ordino ir pan.). Be visa to, buvo pateikta statistika ir į bendrabučių priėmimą. Daugelio nepatekimo problema – nebuvo gauti visi reikalingi dokumentai.

Skip to content