Naujienos iš VDU rektorato

Naujienos iš VDU rektorato

Rugsėjo 24 dienos popietę vykusiame rektorato posėdyje, kuriame dalyvavo ir VDU Studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus, buvo aptarti strateginiai sprendimai dėl studentų priėmimo į VDU 2015 m., humanitarinių ir socialinių mokslų politikos Lietuvoje taip pat tvirtinamos naujos Marketingo ir komunikacijos tarnybos nuostatos.

Rektorato metu, VDU Teisės fakulteto studentui Andriui Jurevičiui buvo įteikta Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai stipendija. Ši vardinė metinė stipendija įsteigta,siekiant skatinti VDU Teisės fakulteto socialinį studentų aktyvumą bei pažangumą. Kaip gauti šią stipendiją galite sužinoti čia: http://teise.vdu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=110

Apie strateginius sprendimus dėl priėmimo į VDU 2015 metais:

Po atliktos Vytauto Didžiojo universiteto savianalizės buvo nutarta priimti naujus nutarimus dėl stojimų ir naujų programų mūsų universitete. Dėl esančios humanitarinių ir socialinių mokslų politikos Lietuvoje kalbama,jog kaina stojant į socialinių mokslų bei filologijos studijas gali didėti. Taip pat keičiantis egzaminų tvarkai,atsiradus pataisai dėl privalomo matematikos egzamino, ketinama per naujo apsvarstyti minimalaus stojimo balus į studijų programas.

Dėl nuolaidų už studijas:

Didelis dėmesys nuo šiol bus kreipiamas į studentų vidurkius ir paramos kiekvieną semestrą pateikusiems studentams bus skiriamos tiems,kurių šeimose pajamos mažesnės nei 500 litų, taip pat keisis tvarka teikiamoms paramoms neįgaliesiems ir daugiavaikių šeimų studentams. Teikiant paramas bus visų pirma atsižvelgta į jų mokymosi rezultatus,vidurkius. Daugiau informacijos apie stipendijas ir paramas teikiamas VDU galite rasti čia: http://www.vdu.lt/lt/studijos/apie-studijas-vdu/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/

Jono Petronio nuotrauka.

Skip to content