Naujienos iš Rektorato

Spalio 29 – osios rytą vyko VDU rektorato posėdis, kuriame dalyvavo ir Studentų Atstovybės prezidentas Justinas Petkus. Susirinkime buvo aptarta mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtra universitete, studijų kokybės perspektyvos 2015-2016 m., programų sąrašo pokyčiai, grėsmės bei ateities prognozės.

Taip pat rektorato posėdžio metu buvo įsteigtas VDU Jungtinių Tautų Studentų klubas. Tikimasi, kad jis suvienys VDU studijuojančius studentus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Bus mėginamas įgyvendinti Jungtinių Tautų Organizacijos modelis universitete, siekiant įtraukti ne tik teisę ar politiką studijuojančius, tačiau ir visus kitus studentus. Idėjos autoriai pabrėžė žmogaus teisių gynimo svarbą, o pati organizacijos veikla apimtų debatų organizavimą, politinių laikraštukų platinimą, būtų organizuojami tarptautiškumu paremti renginiai ir panašiai. Bus stengiamasi gilinti studentų žinias bei lavinti intelektą, beje, tai turėtų būti puiki praktinė patirtis politikos srityje.

Rektorato posėdžio pabaigoje buvo pateikta idėja sunorminti visų VDU rašto darbų citavimo reikalavimus.

Skip to content