Naujas semestras – dar daugiau galimybių studentams

Studijų kainos kompensavimas studentams atlikusiems karo tarnybą

Studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti.
Asmuo, baigęs aukštojo mokslo studijas ir atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus bei siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymo formą galima rasti fondo interneto svetainėje https://www.vsf.lt/get.php?f.893

Daugiau informacijos: https://www.vsf.lt/index.php?id=1952

Valstybinė parama išeivijos studentams studijuojantiems Lietuvoje

Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti
Nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti 2014 m. pavasario semestre.

Daugiau informacijos: https://www.vsf.lt/index.php?id=1961

Teikiamos socialinės stipendijos

Nuo sausio 20 d., Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt studentai galės pateikti paraiškas socialinei stipendijai gauti 2014 m. pavasario semestre. Elektronines paraiškas teikti bus galima iki vasario 20 dienos. Priimamos tik elektroniniu būdu pateiktos studentų paraiškos, kurias galima užpildyti patvirtinus asmens tapatybę per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.

Daugiau informacijos: https://www.vsf.lt/index.php?id=1963

Stažuotės magistro ir doktorantūros pakopų studentams JAV, Montanoje

Intern applicants should be Master or Doctoral-level students. To apply, please send your Motivation Letter and a CV in European format to siscatalyst@esu-online.org no later than midnight (CET) on 16 February 2014.

Daugiau informacijos: http://www.esu-online.org/news/article/6001/Internship-opportunities-in-Montana-USA/)

Dalinės ar laipsnį suteikiančios studijos
Tai veikla, pagal kurią skiriamos valstybinės stipendijos studijoms pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis  švietimo, mokslo ir kultūros srityse bei užsienio valstybių siūlomas stipendijų programas.
Ši veikla suteikia galimybę gauti valstybinę stipendiją I arba II semestrų trukmės studijoms pasirinktoje užsienio šalies mokslo ir studijų institucijoje arba laipsnį suteikiančioms studijoms (tik Šveicarijoje, Islandijoje, Vengrijoje, Japonijoje).  Daugiau informacijos: http://www.smpf.lt/lt/programos/valstybines_stipendijos/dalines_arba_laipsni_suteikiancios_studijos_studentams)


Mokslinės stažuotės doktorantams, rezidentams, dėstytojams, mokslininkams

Tai veikla, pagal kurią skiriamos valstybinės stipendijos mokslinėms stažuotėms pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis  švietimo, mokslo ir kultūros srityse bei užsienio valstybių siūlomas stipendijų programas. (Daugiau informacijos: http://www.smpf.lt/lt/programos/valstybines_stipendijos/mokslines_stazuotes_doktorantams_destytojams_mokslininkams)

Stažuotės užsienyje
Jei domina stažuotė užsienyje, informacijos apie siūlomas vietas, sąlygas, paraiškų teikimo terminus galima rasti specialiose tarptautinėse duomenų bazėse – Eurofund, Eurodesk, Eurodyssee, ISPO, eurobrus sels.com.

Stažuotės Europos Parlamente

Institucija suteikia progą atlikti kelių rūšių stažuotes Parlamento sekretoriate ir sykiu sudaro galimybes profesiniam mokymui, taip pat sužinoti daugiau apie Europos Parlamentą ir jo veiklą. Daugiau informacijos: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lt/007cecd1cc/Traineeships.html

Užsienio studentams Lietuvoje
Galimi veiklos dalyviai: aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą įgiję asmenys, priimti į antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijų programą Lietuvos aukštojoje mokykloje. Daugiau info:http://www.smpf.lt/lt/programos/valstybines_stipendijos/valstybines_stipendijos_atvykstantiems_uzsienio_studentams)

 

Skip to content