Naujai išrinktas VDU Studentų parlamentas rinksis į posėdį

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) 19 val. naujai išrinktas VDU Studentų parlamentas rinksis į pirmąjį posėdį, kuris vyks S.Daukanto g.28 101 auditorijoje. Parlamento posėdžiai yra atviri, todėl į šį posėdį gali ateiti visi norintys.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dalyvių registracija.

2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.

3. VDU Studentų parlamento posėdžio pirmininko rinkimai.

4. VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.

5. Darbotvarkės tvirtinimas.

6. VDU Studentų parlamento veiklos ir dokumentų pristatymas. Pristato: Ieva Vengrovskaja

7. VDU Akademinių padalinių problemos. Pristato: Ieva Vengrovskaja

8. Diskusija dėl VDU Studentų parlamento pirmininko rinkimų. Pristato: Ieva Vengrovskaja

9. Kiti klausimai.

10. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content