Naujai išrinktas Studentų parlamentas rinksis į pirmąjį posėdį

Gruodžio 15 d. (antradienį) 18 val. vyks pirmasis naujai išrinkto Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Studentų atstovai jame dalyvaus nuotoliniu būdu. Studentų parlamento posėdžiai yra atviri, todėl dalyvauti galite paspaudę šią nuorodą.

2020 m. gruodžio 15 d., 18 val. posėdžio darbotvarkė (elektroninė konferencija):

 1. Dalyvių registracija
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas
 3. Studentų parlamento pirmininko rinkimai
 4. Studentų parlamento posėdžio sekretoriau rinkimai
 5. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
 6. Rinkimai į Vytauto Didžiojo universiteto Senatą
 7. Revizijos komisijos nario rinkimai
 8. Dėl Universiteto restruktūrizacijos plano
 9. Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Strategijos plano įgyvendinimo
 10. Kiti klausimai
 11. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai rūpinasi VDU studentų problemų sprendimu ir atsakymu į iškilusius klausimus.

 

 

Skip to content