Naujai išrinktas Studentų parlamentas rinksis į pirmąjį nuotolinį posėdį

Lapkričio 22 d. (pirmadienį) 19 val. vyks pirmasis naujai išrinkto Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Studentų atstovai jame dalyvaus nuotoliniu būdu. Studentų parlamento posėdžiai yra atviri, todėl dalyvauti galite paspaudę šią nuorodą.

2021 m. lapkričio 22 d., 19 val. posėdžio darbotvarkė:

 1. Studentų parlamento posėdžio dalyvių registracija
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas
 3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
 4. Posėdžio protokoluotojo rinkimai
 5. Posėdžio pirmininko tvirtinimas
 6. Pristatymas apie VDU Studentų parlamento veiklą ir dokumentus (Ieva Vengrovskaja)
 7. VDU Studentų parlamento Pirmininko rinkimai (Ieva Vengrovskaja)
 8. Pasitarimas dėl VDU Studentų parlamento vertėjo ir sekretoriaus (Ieva Vengrovskaja)
 9. Pasitarimas dėl VDU Studentų parlamento 2021–2022 m. m. veiklos ir posėdžių datų aptarimas (Ieva Vengrovskaja)
 10. Diskusija dėl doktorantų galimybės tobulinti užsienio kalbos žinias (Andrius Šmitas)
 11. Diskusija dėl doktorantų mokslinių konsultantų (Andrius Šmitas)
 12. Dėl tiesioginių VDU SA prezidento rinkimų (Martynas Butkus)
 13. Dėl valgyklos rengimo Putvinskio g. 23 (Martynas Butkus)
 14. VDU SA parlamento rinkimų reforma (Martynas Butkus)
 15. Užklausa dėl VDU studentų socialinio fondo (Martynas Butkus)
 16. Kiti klausimai
 17. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

Praėjusių VDU Studentų parlamento posėdžių protokolus galima rasti paspaudus čia.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content