Kviečiame balsuoti už kandidatus į Studentų parlamentą!

Jau šiandien prasideda rinkimai į aukščiausią Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (toliau VDU SA) valdymo organą – Studentų parlamentą.

Kviečiame tave, studente, nebūti pasyviu ir balsuoti už atstovus iš savo fakulteto į Studentų parlamentą. Balsavimas vyksta per First Class (FC) programą: SA diskusijos >>> Studentų parlamento rinkimai >>> Balsavimas.

Studentų parlamentas (anksčiau vadinosi Fakultetų atstovų susirinkimas) – yra aukščiausias VDU SA valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA Prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, o svarbiausia – renka atstovybės Prezidentą, Viceprezidentą bei VDU SA Valdybą. Jame sprendžiami visi svarbiausi su universitetu ir studentų reikalais susiję klausimai.

Skip to content