Konkursas studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatoms

Vytauto Didžiojo universitetas, įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto misiją, skelbia konkursą lengvatoms mokesčiui už studijas ir apgyvendinimą universiteto bendrabutyje 2014-2015 mokslo metų rudens semestrui.

Mokestinės lengvatos, skiriamos semestrui vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų suteikimo tvarkos aprašu, yra dviejų rūšių:

  • Mokesčio už studijas lengvata gali būti skiriama studentams atsižvelgiant į jų socialinę padėtį, jei I k. studentų stojamasis konkursinis balas arba vyresnių kursų studentų paskutinės sesijos akademinis vidurkis yra ne mažesnis nei 8 (aštuoni) balai;
  • Apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata gali būti skiriama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį bei gyvenamąją vietą bendrabutyje.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas nuo š. m. rugsėjo 5 d. iki 19 d. (imtinai) turi užpildytielektroninę paraiškos formą joje pateikdami elektronines aktualių dokumentų kopijas, įrodančias socialinę studento šeimos situaciją.

Konkurso būdu studentams gali būti suteiktos iki 100 % dydžio mokestinės lengvatos. Jos skiriamos prioriteto tvarka:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
  • studentams iš daugiavaikių šeimų, kuriose auginami 4 ir daugiau vaikų;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Svarbu:

  • Studentai, neturintys socialinio išskirtinumo, t. y. tie studentai, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra žemos, gali teikti tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos prašymą, todėl anketą turi galimybę pildyti tik vieną kartą.

Neįgaliųjų studentų paraiška mokesčiui už studijas bus svarstoma tik tuo atveju, jei studentas bus kreipęsis į Valstybinį studijų fondą.

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai bus paskelbti iki rugsėjo 30 d., informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, nurodytu el. paraiškos formoje beiuniversiteto internetinėje svetainėje.

Daugiau informacijos

Apie stipendijas ir paramą
Informacija apie konkursui pateikiamus dokumentus
Paraiška mokestinėms lengvatoms 2014 / 2015 m. m. rudens semestre

STUDENTŲ REIKALŲ TARNYBA

Skip to content