Konkursas apgyvendinimui VDU bendrabučiuose

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų tarnyba skelbia konkursą gyvenamosioms vietoms universiteto bendrabučiuose 2014–2015 m. m.

Konkursas skelbiamas vadovaujantis VDU rektoriaus patvirtintu universiteto gyvenamųjų vietų administravimo tvarkos aprašu.  Pirmo kurso bakalaurantams ir vientisųjų studijų studentams konkursas vyks studijų sutarčių su universitetu sudarymo metu.

Konkurso sąlygos: 

Gyvenamąsias vietas bendrabutyje skirsto ir su VDU Studentų atstovybės pritarimu suteikia Studentų reikalų tarnyba, atsižvelgdama į studentų socialinę padėtį, todėl pirmenybė gyvenamosioms vietoms įgyti teikiama:

  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • neįgaliems studentams, atsižvelgiant į jų darbingumo lygį. Jei jiems yra reikalinga lydinčio asmens pagalba, Studentų reikalų tarnybos direktoriaus leidimu, lydintys asmenys taip pat gali gyventi bendrabutyje;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų;
  • studentams, kurių šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, yra mažos.

Konkursas vyks  iki rugpjūčio 11 dienos elektroniniu būdu per Studentų apgyvendinimo bendrabutyje informacinę sistemą (SABIS) turi užpildyti:

  • el. formos paraišką;
  • paraiškos priedą, el. būdu pateikiant atitinkamus socialinę/finansinę padėtį pagrindžiančius dokumentus.

Konkurso paraiškos forma, tiek su ja pateikiami dokumentai priimami tik elektroniniu formatu. Popieriniai dokumentai nepriimami, išskyrus individualius atvejus, kai to reikalauja Studentų reikalų tarnyba.

Svarbi informacija: 

Gyvenamoji vieta bendrabutyje nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Skip to content