Kokius sprendimus priėmė naujai išrinktas VDU Studentų parlamentas?

Dar prieš didžiąsias metų šventes įvyko pirmasis naujai išrinkto Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis, kuriame dalyvavo 34 (iš 40 galimų) parlamento nariai.

Posėdyje buvo svarstoma dėl Studentų parlamento posėdžių datų, VDU Studentų darbo programos, švietimo ir mokslo bendruomenės palaikymo, užklausos VDU administracijai dėl viešosios VDU valgyklos steigimo statuso bei kandidato į VDU Žemės Ūkio Akademijos (ŽŪA) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybą.

Posėdžio metu buvo patvirtinta, kad VDU Studentų parlamentas privalės rinktis į atvirus susirinkimus vasario, gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėnesiais (antrą mėnesio savaitę, ketvirtadienį). Taip pat, buvo priimta rezoliucija dėl švietimo ir mokslo bendruomenės palaikymo, patvirtinta užklausa VDU administracijai dėl viešosios VDU valgyklos steigimo statuso. Į VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto tarybą deleguota Agnė Mikelionienė.

Posėdžio metu sudaryta darbo grupė, kurios užduotis – redaguoti Studentų darbo programos dokumentą, kuriame bus numatomi veiksmai dėl studentų darbo mažinimo. Dar viena darbo grupė sudaryta siekiant redaguoti VDU SA Darbo reglamentą. Nuspręsta, kad abu šie dokumentai turi būti paruošti iki kito VDU Studentų parlamento posėdžio.

Užklausa VDU Administracijai dėl VDU viešosios valgyklos steigimo

VDU Studentų parlamento posėdžio protokolas nr. 191218

 

 

Skip to content