Kodėl svarbu pildyti dėstymo ir studijavimo vertinimo anketas?

Kiekvienais mokslo metais rudens ir pavasario semestrų pabaigoje atliekama Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentų apklausa apie dėstymą ir studijavimą. Šio semestro apklausa vyksta iki liepos 15 d. Studentų portale www.studentas.vdu.lt galima pildyti Dėstymo ir studijavimo vertinimo anketas ir anonimiškai išsakyti savo nuomonę.

Studentų įsitraukimas auga

Praėjusių metų pavasario semestre anketas užpildė apie 10% VDU studentų:

1 lentelė. 2018 m. pavasario semestro duomenys

Šių mokslo metų rudenį studentų aktyvumas padidėjo – anketas užpildė apie 21% studentų:

2 lentelė. 2018 m. rudens semestro duomenys

*MA dėl studijų organizavimo specifikos pradėta vykdyti kita apklausa – studijų programų kokybės apklausa; ŽŪA studentai dėstymo ir studijavimo įvertinimo apklausoje dalyvauja nuo 2019 m. pavasario.

2018 m. rudens semestre apie dėstymą ir studijavimą kai kuriuose studijų dalykuose pasisakė daugiau negu 30-40% juose dalyvavusių studentų. Kai studentai aktyviau dalyvauja apklausoje, įmanomi didesni pokyčiai. Tokiais atvejais studentų nuomonė yra veiksminga priemonė studijų kokybės tobulinime.

Studentus domina pasikeitimai

Studentai, paklausti, kodėl jie gana pasyviai dalyvauja apklausoje, teigia netikintys, kad tai gali ką nors pakeisti. „Atrodo, kad vertinimo anketos nelabai ką keičia. Įdomu būtų sužinoti ne kiek procentų studentų yra patenkinti arba nepatenkinti dėstymo kokybe, o kas pasikeitė, kiek įtakos studentų nuomonė turi pokyčiams dėstytojo dėstyme“, – savo nuomone dalijasi Pasaulio politikos ir ekonomikos programos studentė Kamilė.

Muzikos akademijos studentų įsitraukimas – mažiausias. Savo nuomone pasidalinusi Muzikos pedagogikos studentė Deimantė atskleidžia, kad taip yra, nes studentai neturi nusiskundimų: „Dažniausiai savo nuomonę išsakai, kai yra tikrai blogai, o mūsų fakultete visi nesklandumai sprendžiami čia ir dabar: jei esame nepatenkinti dėstytojo darbu, kalbame su dėstytoju arba einame į dekanatą.“

Nepalankiai įvertintiems dėstytojams – priežasčių analizė ir jų aptarimas su vadovybe

VDU Studijų kokybės skyrius informuoja, kad kiekvienas dėstytojas gali stebėti apibendrintus apklausos rezultatus apie dėstymą ir studijavimą savo studijų dalykuose: matyti susumuotus studentų įvertinimus ir išsakytus komentarus. Fakultetų dekanai ir studijų prodekanai (jų pareigybes atitinkantys asmenys) taip pat turi galimybę stebėti apklausos rezultatus ir susipažinti su situacija visame fakultete.

Kuo daugiau studentų pateikia savo nuomonę, tuo dėstytojui ir administracijai aiškesni studentų lūkesčiai, į kuriuos tikslinga atsižvelgti organizuojant ir vykdant studijų dalykus.

Su nepalankiai studentų įvertintais dėstytojais vyksta universiteto ir padalinių vadovybės pokalbiai aptariant galimas priežastis, turėjusias įtakos tokiems rezultatams, peržiūrint darbo krūvį padalinyje ir pasiūlant profesinio tobulėjimo galimybes. Remiantis apklausos rezultatais inicijuojami dėstytojams skirti įvairių temų didaktinio tobulėjimo seminarai.

Geriausiai įvertinti dėstytojai – apdovanojami

Įprastai studentai pildo dėstymo ir studijavimo vertinimo anketas norėdami išsakyti kritiką, tačiau teigiami atsiliepimai nemažiau svarbūs. Geriausiai įvertintiems semestro dėstytojams suteikiami skaitmeniniai ženkleliai „Moodle“ aplinkoje, o geriausiai įvertinti visų akademinių metų dėstytojai apdovanojami mokslo metų pabaigoje.

 

 

 

Skip to content