Ketvirtadienį vyks VDU Studentų parlamento posėdis

Ketvirtadienį, gegužės 19 dieną, 17 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto d. 28) vyks VDU Studentų parlamento posėdis. Parlamento posėdžiai yra atviri ir juose gali dalyvauti visi norintys.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija.
 2. Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
 3. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 4. Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai.
 5. Buvusio posėdžio ir tame tarpe vykusių e-posėdžių protokolų tvirtinimas.
 6. Darbotvarkės tvirtinimas.
 7. Dėl Ievos Vengrovskajos komunikacijos. Pristato: Justas Ivanauskas
 8. Dėl darbo grupės dėl nepaprastosios klimato padėties paskelbimo universitete rezultato. Pristato: darbo grupės atstovas
 9. Dėl Justo Ivanausko šalinimo iš VDU Studentų Parlamento nario pareigų. Pristato: VDU SA Valdyba
 10. Kiti klausimai.
 11. Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais.Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Skip to content