Ketvirtadienį Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį

Vasario 11 d. 18 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į nuotolinį posėdį. Parlamento posėdžiai yra atviri. Prisijungti galima paspaudus šią nuorodą: bit.ly/2OkcKo6 

Posėdžio darbotvarkė: 

 1. Dalyvių registracija
 2. Darbotvarkės tvirtinimas
 3. Asmens duomenų tvarkymo Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybėje tvarkos aprašas (G. Šturmaitė)
 4. Bendrabučių savivaldos veiklos nuostatų projekto pristatymas (I. Vengrovskaja)
 5. Dėl apmokamų praktikų (Ž. Menčenkovas)
 6. Dėl viešosios valgyklos darbo grupės (P. Vaitiekus)
 7. Dėl VDU SA tiesioginių prezidento rinkimų (Ž. Menčenkovas)
 8. Rezoliucija dėl Turkijos studentų palaikymo (Ž. Menčenkovas)
 9. Dėl ataskaitinės – rinkiminės konferencijos (P. Vaitiekus)
 10. Kiti klausimai
 11. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai rūpinasi VDU studentų problemų sprendimu ir atsakymu į iškilusius klausimus.

Skip to content