Kaip studentai vertina VDU socialinę aplinką?

Šių metų kovo mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) inicijavo VDU socialinės aplinkos tyrimą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip jaučiasi VDU studentai, kokius trūkumus pastebi ir su kokiomis problemomis susiduria universitete. Anketą užpildė 499 studentai iš visų akademinių padalinių.

Didžioji dalis studentų socialinę aplinką universitete įvertino kaip labai gerą arba gerą. Priešingą nuomonę išreiškė 25 studentai. Net 35% respondentų atsakė, kad yra susidūrę su bent viena socialine problema. Dažniausiai pasitaikančios – netolerancijos atvejai tiek iš dėstytojų ir administracijos, tiek iš studentų pusės (131 pasisakęs). 83 studentai patyrė arba pastebėjo patyčias iš dėstytojo/administracijos arba iš kitų studentų pusės. 49 studentai teigė, kad yra pastebėję ar patyrę psichologinį smurtą iš dėstytojo arba administracijos pusės, 23 studentams tokį patį smurtą teko patirti iš kitų studentų.  Susidūrę su socialine problema universiteto aplinkoje, 119 studentų nesikreipė niekur.

Paprašyti pakomentuoti plačiau, kelios dešimtys studentų teigė, kad dėstytojai, ypač vedantys užsienio kalbų paskaitas, iš jų tyčiojasi arba elgiasi smerkiančiai, kai studentui sunkiau sekasi komunikuoti užsienio kalba. Dalis studentų neigiamai atsiliepė ir apie administracijos darbą, tvirtindami, kad darbuotojai dirba atmestinai ir nesistengia padėti.

Daugiau negu pusė apklaustųjų atsakė, kad dėl studijų universitete buvo patyrę didelį nerimą ir stiprų stresą. Apie 30% anketą užpildžiusių studentų yra jautę ilgai besitęsiančia blogą nuotaiką arba baimę. Beveik pusė studentų nežinojo, kad universitete yra teikiama nemokama psichologinė pagalba.

„Apklausos rezultatai parodė, kad dauguma studentų patiria emocinę įtampą, tačiau niekur nesikreipia arba nežino, kad universitete yra teikiamos nemokamos psichologo konsultacijos, – pasakoja VDU SA socialinių reikalų komiteto koordinatorė Ieva Vengrovskaja. – Dėl šių priežasčių stengsimės prisidėti prie VDU Psichologijos klinikos veiklos viešinimo, kad studentai, kuriems kyla nerimas, stresas ar tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, žinotų, kur rasti žmones, pasiruošusius padėti.“

Daugiau negu pusė anketą užpildžiusių studentų dirba. Dauguma jų tvirtino dirbantys dėl to, kad darbas yra pagrindinis jų pajamų šaltinis. 101 studentas pažymėjo, kad  pragyventi padeda ir skatinamosios stipendijos. Vis dėlto, beveik 50% respondentų teigė, kad informacija apie stipendijas ir universiteto teikiamas finansines lengvatas jiems nėra pakankamai aiški.

Didžioji dalis studentų atsakiusių į anketos klausimus teigė, kad universiteto aplinkoje trūksta poilsio zonų ir vietų, kuriose būtų galima nusipirkti šiltus pietus arba pasišildyti savo atsineštą maistą.

Beveik pusė studentų, gyvenančių bendrabučiuose, tvirtino, kad yra tik iš dalies patenkinti gyvenimo sąlygomis. Didžiausius nepatogumus sukelia lėtas interneto ryšys, triukšmas ir žema temperatūra kambariuose. 

Ieva Vengrovskaja teigia, kad anketos rezultatai aiškiai parodė, kokių veiksmų turi imtis Studentų atstovybė, kad studentai VDU jaustųsi geriau: „Pradėsime nuo infrastruktūros pokyčių. Šiuo metu yra rengiami planai, kad atsirastų daugiau erdvių, kuriose studentai galėtų pailsėti ir pavalgyti. Taip pat, universiteto rektoriui išsiuntėme prašymą dėl nemokamo vandens aparato L. Donskio bibliotekoje.“

Socialinių reikalų komiteto koordinatorė taip pat atskleidžia, kad anketą užpildę studentai iš užsienio tikisi, kad universitete bus organizuojama daugiau veiklų, padėsiančių jiems sėkmingiau integruotis į VDU bendruomenę: „Siekiame gerinti bendradarbiavimą su Erasmus studentų tinklo (ESN) mentoriais, prisidėti prie bendrų veiklų organizavimo, siekiant sukurti geresnius santykius tarp užsienio ir Lietuvos studentų.“

Didžioji dalis studentų, užpildžiusių anketą, studijuoja Humanitarinių mokslų fakultete (93 studentai), Socialinių mokslų fakultete (86 studentai), Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (61 studentas) bei VDU Žemės ūkio akademijoje (57 studentai). 78% respondentų studijuoja bakalauro studijų programose, 18% magistro studijų programose, 1,6 % yra doktorantūros, 2,4% – vientisosios teisės studijų studentai.

Pastebėjus bet kokią problemą universiteto aplinkoje, kviečiame kreiptis į VDU SA arba pranešti apie tai anonimiškai VDU SA puslapyje.

 

 

 

Skip to content