Kaip studentai vertina nuotolines studijas?

Šių metų balandžio mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) inicijavo apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, kaip, studentų nuomone, vyksta studijos nuotoliniu būdu, su kokiais sunkumais susiduriama. Iš viso apklausoje dalyvavo 813 respondentų, iš jų daugiausia – pirmosios studijų pakopos studentai.

Didžioji dalis (68%) apklausoje dalyvavusių studentų teigė, kad dėstytojai sėkmingai organizuoja vaizdo paskaitas.

Daugiau nei pusė (51%) respondentų tvirtina, kad susiduria su techniniais trukdžiais vaizdo paskaitų metu: dingsta garsas, prasta vaizdo kokybė, sunkumai norint prisijungti prie vaizdo konferencijų kambario.

51% apklausoje dalyvavusių studentų turi studijų dalykų, kurių dalį sudaro praktiniai užsiėmimai (darbas laboratorijoje, repeticijos ir pan.). Daugiau nei puse jų atsakė, kad praktiniai užsiėmimai įgyvendinami nuotoliniu būdu, organizuojant atitinkamas alternatyvas. 75% respondentų teigė, kad šios alternatyvos atitinka tai, kas buvo vykdoma praktinių užsiėmimų metu.

Dauguma studentų (79%) teigia, kad dėstytojai suteikia pakankamai medžiagos mokymuisi nuotoliniu būdu ir pakankamai informacijos (81% atsakiusiųjų teigimu) apie atsiskaitymus (kolokviumus, kontrolinius darbus). Vis dėlto, 34% respondentų atsakė, kad turėjo atsiskaitymų, kurių apimtis neatitiko jiems skirto laiko.

„Džiaugiamės, kad studentai aktyviai dalyvavo apklausoje ir argumentuotai išsakė savo nuomonę, – teigia VDU SA Akademinių reikalų komiteto koordinatorė Gintarė Jurelytė. – Nuotolinių studijų procesas VDU vyksta pakankamai skladžiai, tačiau yra ir probleminių sričių, todėl susisteminti studentų komentarai apie dalykus ir dėstytojus yra išsiųsti rektoriui, prorektorėms, Studijų departamentui ir fakultetų dekanatams. Tikimės, kad jos greitu metu bus išspręstos.“

Jeigu susiduriate su problemomis dėl nuotolinių studijų vykdymo (nevyksta paskaitos, nesuteikiama pakankamai informacijos, medžiagos reikalingos studijoms ir pan.), kreipkitės į VDU Studentų atstovybę el. paštu infovdusa@gmail.com arba susisiekite per „Facebook“.

Pranešti apie techninius nesklandumus, vykdant nuotolines studijas, galite čia.

Skip to content