Ką VDU SA nuveikė per pastarąjį pusmetį?

Kovo mėnesį vykusioje Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo išrinktas naujas VDU SA Prezidentas ir biuras. Jau beveik pusė metų, kaip Ievos Vengrovskajos vadovaujama komanda ir organizacijos savanoriai vykdo kadencijos pradžioje išsikeltus tikslus ir atstovauja VDU studentų interesams. Taigi, kokie yra pagrindiniai darbai, kuriuos VDU SA spėjo nuveikti per šį pusmetį?

Akademiniai reikalai

Intensyviai yra dirbama su akademinės srities dokumentų kūrimu ir redagavimu. Pradėtas redaguoti Akademinės etikos kodeksas, kurio tikslas apibrėžti akademines normas ir išvengti nesutarimų. Parašyti ir pagal VDU Studentų parlamento narių komentarus pakoreguoti bei jau patvirtinti Seniūnų veiklos nuostatai – šis dokumentas leis efektyviau vykdyti komunikaciją tarp universiteto organų ir studijų programų studentų bei gerinti tiek socialinę, tiek akademinę studentų gerovę. Taip pat patvirtinti Studijų programų komitetų Studentų atstovų veiklos nuostatai – šiuo dokumentu siekiama užtikrinti geresnę komunikaciją tarp Studentų atstovų ir Seniūnų, reglamentuoti atstovų rinkimų tvarką, apibrėžti jų teises ir pareigas bei garantuoti reikalingų akademinių žinių suteikimą.

Baigtas ir universiteto organams bus pristatytas VDU Atsiskaitymų stebėjimo aprašas, kuris reglamentuotų vieną iš galimybių užtikrinti akademinį sąžiningumą. Taip pat bendradarbiaujant su kitomis aukštosiomis mokyklomis vykdyta akademinio sąžiningumo apklausa, kurios atsakymais remiantis studentai bus šviečiami apie akademinio sąžiningumo svarbą ir skatinami jam nenusižengti bei neplagijuoti darbų. „Visi šie dokumentai ir vykdomi pakeitimai padės studentams efektyviau ir lengviau prisidėti prie studijų kokybės gerinimo ir palaikyti abipusę komunikaciją su universiteto bei fakultetų administracija“, – teigia akademinių reikalų komiteto koordinatorė Monika Ražauskaitė.

Pavasario semestro egzaminų sesijoje buvo pateikti 9 apeliaciniai prašymai, nesutinkant su egzaminų vertinimu ir (ar) atsiskaitymo procedūromis. Apeliacinės komisijos posėdžiuose dalyvavo ir Studentų atstovybės deleguota atstovė – prezidentė Ieva. Jų metu 7 apeliacijos buvo patenkintos ir jas rašiusiems studentams įvertinimai buvo pakeisti arba juos galėjo išsitaisyti.

Socialiniai reikalai

Vienas iš svarbiausių šioje srityje nuveiktų darbų – socialinių reikalų komiteto, jo koordinatorės Emilijos Drabužinskaitės ir prezidentės įsitraukimas į stipendijų keitimo darbo grupę. Birželio 23 d. vykusiame VDU Senato posėdyje, tarpininkaujant Studentų atstovybei, buvo priimtas sprendimas pakeisti ir papildyti šiuo metu galiojančius VDU stipendijų skyrimo tvarkos aprašo nuostatus. Pokyčiai, susiję su padidėjusiomis stipendijomis ir sumažėjęs konkursinis balas stojantiesiems gauti stipendiją, įsigalios nuo šių metų rugsėjo mėnesio. Išsamesnė informacija apie įvykusius pokyčius pateikta šiame straipsnyje.

Organizacijos prezidentė atstovavo studentams įsitraukdama į jau patvirtintų VDU lyčių lygybės ir negalios politikos dokumentų rengimą. Pastarajame dokumente yra išskirta, kaip VDU SA gali prisidėti prie negalios politikos įgyvendinimo universitete. Plačiau apie tai rasite čia.

Tęsiama reguliari socialinių ir akademinių reikalų komitetų veikla – susitikimai ir komunikacijos palaikymas su bendrabučių pirmininkais bei kursų seniūnais, dalinimasis bendrabučių gyventojams aktualia informacija, seniūnų naujienlaiškio su akademinėmis ir socialinėmis universiteto aktualijomis leidimas.

Kitos veiklos

Socialiniuose tinkluose dalinamasi studentams aktualia informacija: surengti Dinamiški dialogai su VDU bendrosios psichologijos katedros docentu Visvaldu Legkausku ir vaikų ligų gydytoja, vaikų gydytoja pulmonologe, LSMU docente, mokslininke ir platformos „Infocovid“ moderatore Lina Jankauskaite, kurių metu buvo diskutuojama apie esamą situaciją pasaulyje ir vakcinas, bei Dinamiški dialogai apie sveiko ryšio su maistu kūrimą, kartu su dietologe Aušra Jauniškyte-Ingelevičiene; dalintasi informacija apie kraujo donorystę bei skatinama tapti donorais; taip pat kitomis universiteto naujienomis.

Išanalizuota periodiškai vykdoma VDU SA įvaizdžio anketa, kurią atsakė 259 studentai. Šios anketos duomenys padės organizacijai tobulėti ir tikslingai veikti siekiant atstovauti universiteto studentų interesams.

Praėjusiais metais dėl pandemijos neįvykęs, jau tradicija tapęs VDU SA Pavasario festivalis šiemet sugrįžo su trenksmu. „Savirealizacija per saviizoliaciją“ – tokiu šūkiu festivalis kvietė į beveik savaitės trukmės renginių maratoną, kuriame vyko atviri pokalbiai tabu temomis, aktyvios sportinės ir loginės veiklos tiek gyvai, tiek nuotoliu, kūrybinės dirbtuvės bei socialinės akcijos. O visą festivalį vainikavo drive-in koncertas Dariaus ir Girėno aerodrome. „Manau, kad Pavasario festivalis tikrai pasisekė. Per karantiną sugebėjome padaryti mišrų festivalį, tiek gyvai, tiek nuotoliu ir sudominti nemažai dalyvių“, – džiaugiasi VDU SA Organizacinių reikalų komiteto koordinatorė Joana Gasiulytė.

Taip pat organizacinių reikalų komitetas bendradarbiavo su Kaunas 2022 ir prisidėjo prie jų organizuojamų renginių. Kovo mėnesį organizacijos savanoriai prisidėjo prie Laimės dienos programos, o liepos mėnesį vykusiame jaunimo festivalyje Per_kūnija buvo galima išgirsti diskusijas savirealizacijos ir body positivity temomis. 

 

Nors ir teko darbus pradėti karantino sąlygomis, VDU SA prezidentė džiaugiasi, kad kartu su komanda padarė nemažai organizacijos veiklos kryptį atspindinčių darbų. Šiuo metu atstovybės savanoriai grįžta į darbus pailsėję po vasaros atostogų ir nusiteikę ruoštis rudens semestro veikloms bei pirmakursių atėjimui. „Noriu tikėti, kad ateinantis pusmetis bus gyvesnis – esame pasiilgę gyvų susitikimų su įvairiais universiteto valdymo organais, studentų atstovais, darbo grupėmis ir visais studentais. Nors pandemija nesibaigia, turime puikią galimybę joje gyventi, todėl kviečiu užtikrinti savo ir kitų saugumą gaunant galimybių pasą bei gyvai pasimatyti rudens semestre“, – linki Ieva.

Skip to content