Įvyko VDU Studentų parlamento posėdis

Sausio 19 d. vyko VDU Studentų parlamento posėdis, kuriam pirmininkavo praėjusio posėdžio metu išrinkta pirmininkė – Gabrielė Jonuškaitė. Posėdžio metu buvo pristatyta būsima VDU SA Prezidento rinkimų laikinoji tvarka, pristatyti parlamento valgyklos darbo grupės sprendimai valgyklos valdytojo atrankos sąlygoms ir siūlymas dėl Studentų parlamento darbo reglamento pokyčių. Diskutuota dėl tiesioginių prezidento rinkimų, doktorantų klubo keliamais ir kitais klausimais.

Valdyba parlamento tvirtinimui pateikė VDU SA prezidento rinkimų tvarką. Kaip ir pernai yra atsisakoma parašų rinkimo dėl vis dar šalyje esančios COVID-19 pandemijos ir ribojamo kontakto tarp studentų. Kandidatai į prezidentus turės pateikti prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires el. paštu. Rinkimų tvarka buvo patvirtinta bendru sutarimu. Su rinkimų tvarka galite susipažinti čia.

Martynas Butkus pristatė Valgyklos darbo grupės siūlymą dėl valgyklos VDU daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre valdytojo atrankos sąlygų. Svarbiausi dalykai teikiamame siūlyme buvo susiję su maistu, kad siūlomi patiekalai būtų visaverčiai ir atlieptų įvairius mitybos poreikius bei, kad VDU studentams ir darbuotojams maisto kaina nebūtų didesnė kaip 3 Eur. kitiems lankytojams – ne didesnė nei 5 Eur. Taip pat valdytojas valgyklos patalpas turėtų nuomoti už simbolinį mokestį ir leisti esamą erdvę naudoti universiteto bendruomenės reikmėms po valgyklos darbo laiko pabaigos. Daugiausiai diskusijų parlamento narių tarpe be maisto kainos sukėlė sąlyga, kad valgyklos valdytojas turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip pusė valgyklos darbuotojų būtų VDU bendruomenės nariai.  Balsavimo metu buvo nutarta dokumentą patvirtinti ištrinant pastarąjį punktą.

Kitas M. Butkaus iškeltas klausimas buvo dėl tiesioginių VDU SA prezidento rinkimų. Prieš keletą metų parlamente vyko diskusija šiuo klausimu, tačiau nesubūrus darbo grupės jam nagrinėti, jis buvo pamirštas. Parlamentarai posėdžio metu konkretaus veiksmų plano dėl tiesioginių VDU SA prezidento rinkimų nenutarė, bet žadėjo pasidaryti neformalų susirinkimą ir jo metu aptarti šio klausimo svarbą. Kitas, su prezidento rinkimais glaudžiai susijęs klausimas – VDU Studentų parlamento darbo reglamento pataisos, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama parlamento rinkimų tvarkai. Martyno Butkaus pristatytose pataisose siūlymai mažinti parlamentarų skaičių ir, kad į parlamentą galėtų keltis pavieniai kandidatai bei kandidatų sąrašai sukėlė daug diskusijų. Todėl buvo nuspręsta balsuoti dėl šio klausimo aktualumo. Balsavimo dėl VDU Studentų parlamento rinkimų reformos aktualumo metu parlamentarai nutarė, kad šis klausimas nėra aktualus (prieš pasisakė 19 parlamento narių iš 29 balsavusių).

Doktorantų atstovai praėjusį parlamento posėdį iškėlė klausimą dėl užsienio kalbos mokymosi galimybių doktorantūros studentams. Šio posėdžio metu Andrius Šmitas pristatė šį klausimą išsamiau ir pasakojo, kad nenorint kurti atskirų užsienio kalbos modulių doktorantūros studentams, jiems galėtų būti sudaroma galimybė mokytis užsienio kalbos kartu su VDU darbuotojais, kadangi doktorantai yra būsimi darbuotojai ir jų veiklos specifika bei poreikiai yra panašūs.  Diskusijos metu buvo siūloma doktorantams dar labiau pasigilinti kokio lygio ar specifikos kalba būtų reikalinga trečios pakopos studentams bei dėl paskaitų laiko ir dažnio.

Kitas doktorantų keliamas klausimas dėl doktorantų mokslinių konsultantų paskyrimo. Jei doktorantui reikalingas mokslinis konsultantas yra paskiriamas – jo darbas gali būti: neapmokamas, apmokamas pačio doktoranto ar apmokamas perskirstant doktoranto vadovo valandas (pavyzdžiui, 10 valandų skiriant iš vadovo valandų konsultantui). Tačiau konsultantas gali nenorėti dirbti nemokamai, o doktorantas – mokėti iš savo pinigų, taip pat doktoranto vadovas neprivalo dalintis su konsultantu darbo valandomis ir atlygiu už jas. Pastebima, kad valandos vadovui nėra mažinamos ir konsultantas yra apmokamas, jei jis yra iš užsienio institucijos, kas yra neteisinga VDU dėstytojų atžvilgiu, tokiu būdu taip pat yra ribojama doktoranto laisvė rinktis. Parlamente buvo sutarta, kad bus išsamiau pasidomėta dėl šios problemos sprendimo ir kaip yra skirstomi ar reglamentuoti apmokėjimai už mokslinių konsultantų veiklą. 

Kitas VDU Studentų parlamento posėdis – ataskaitinė konferencija ir VDU SA prezidento rinkimai vyks kovo 10 d. Posėdį planuojame rengti gyvai. 

Skip to content