Įvyko VDU SA prezidento rinkimų debatai

Kovo 4 d. kandidatai į Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidento postą Tomas Bacevičius ir Paulius Vaitiekus dalyvavo debatuose. Jie pristatė savo veiklos gaires ir atsakė į studentams kilusius klausimus. Daugiausia kalbėta apie studentų socialinę padėtį, emocinį mikroklimatą tiek universitete, tiek atstovybėje, kandidatų vertybes ir jų pasiruošimą ateinantiems metams.

Pradžioje kandidatai pristatė savo veiklos gaires. Su jomis susipažinti galite čia.

Pirmąjį klausimą uždavė debatų moderatorė, Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė. Ji teiravosi, su kokiu žmogumi kiekvienas iš kandidatų norėtų pavakarieniauti. T. Bacevičius pasirinko buvusį JAV prezidentą Baraką Obamą, P. Vaitiekus – aktorių Vilą Smitą. Paklaustas, kokį užsienio universitetą laikytų kaip pavyzdį, T. Bacevičius paminėjo Edinburgo universitetą (Škotija), P. Vaitiekus pasirinko Bolonijos universitetą (Italija).

Pradėjus diskutuoti apie studentų socialinę padėtį, T. Bacevičius teigė, kad reikėtų padidinti paskolų, teikiamų studentams, dydį ir užtikrinti, kad Putvinskio g. 23 esančio fakulteto priestate būtų įsteigta valgykla. Jis taip pat minėjo, kad vienas iš tikslų būtų padidinti informacijos sklaidą įvadinės pirmakursių savaitės metu. P. Vaitiekus, kalbėdamas apie socialines studentų problemas, pabrėžė, jog džiaugiasi, kad vyksta procesai dėl neįgaliųjų koordinatoriaus pareigybės VDU. Kandidatas taip pat išreiškė norą bendrabučiuose įkurti daugiau poilsio/socializacijos zonų ir teigė, kad padės studentų judėjimui „Šauksmas“ sprendžiant valgyklos steigimo klausimą. P. Vaitiekui buvo užduotas klausimas ir dėl neseniai parlamento patvirtintos „Studentų darbo programos“: kodėl ji nėra minima kandidato gairėse. Jis atsakė, kad tai yra parlamento priimta programa, kuri nepaisant būsimo prezidento tikslų, bus įgyvendinama.

Studentai domėjosi ir apie studijų kokybę. Paklaustas, koks studijų finansavimo modelis būtų tinkamiausias, T. Bacevičius teigė tikintis nemokamo bakalauro idėja. P. Vaitiekus atsakė, kad, jo nuomone, geriausia būtų, jog vyriausybė skirtų finansavimą universitetams ir jie patys disponuotų gautomis lėšomis. Buvo paliestas ir klausimas apie dėstytojų gerovę. T. Bacevičius teigė, kad tai yra svarbu ir kad reikia palaikyti dialogą su dėstytojais bei juos išklausyti. P. Vaitiekus išsakė panašią nuomonę, tvirtindamas, kad dėstytojo gerovė yra neatsiejama studijų kokybės dalis.

Buvo paliestas ir Žemės ūkio bei Švietimo akademijų klausimas. T. Bacevičiaus nuomone, svarbu ieškoti dialogo ir komandiškai spręsti kilusias problemas. P. Vaitiekus teigė, kad šiuo metu akademijų studentų interesams atstovauja seniūnai, bet jei atsirastų aktyvių ir iniciatyvių studentų, būtų galima galvoti ir apie padalinius.

Debatuose aktyviai diskutuota ir apie VDU SA vidinę kultūrą, struktūrą ir veiklą. Į klausimą, ką paaukotų dėl VDU SA ir ką jam reiškia ši organizacija, T. Bacevičius atsakė, kad yra pasiruošęs paaukoti savo laiką, pasidalinti patirtimi. VDU SA jam reiškia atsakomybę ir studentų interesų atstovavimą. P. Vaitiekus atskleidė, kad taip pat ryžtųsi paaukoti savo laiką, dalį asmeninio gyvenimo. Jam VDU SA – tai ryšys su studentais, noras padėti, naujos patirtys ir galimybė tobulėti. T. Bacevičius paminėjo, kad jo komandoje šiuo metu yra 13 narių, P. Vaitiekaus – 7.

Sulaukęs klausimo, kokia savybė, kurios pats neturi, patinka oponente, T. Bacevičius juokavo, kad P. Vaitiekus yra aukštesnis. Pastarasis atskleidė, kad žavisi oponento pasiruošimu ir noru gilintis į problemas.

VDU Studentų parlamentas naująjį VDU SA prezidentą rinks kovo 12 d. 12 val. ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

Skip to content