Išrinktas naujas VDU Studentų parlamentas!

Vasario 28 dieną 18 valandą baigėsi rinkimai į aukščiausią Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės valdymo organą – Studentų parlamentą. Sveikiname kandidatus, kurie pateko į Studentų parlamentą nuo savo fakulteto: 

Naujieji Studentų parlamento nariai bus atsakingi už VDU SA Prezidento metinės veiklos bei finansinės ataskaitos tvirtinimą, įstatų keitimą, rezoliucijų priėmimą, o svarbiausia – atstovybės Prezidento, Viceprezidento bei VDU SA Valdybos rinkimą. Studentų parlamente sprendžiami visi svarbiausi su universitetu ir studentų reikalais susiję klausimai.

Skip to content