Išrinktas naujas VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizijos komisija

Kovo 12 d. 12 val. įvyko Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu patvirtintos VDU SA Įstatų ir Darbo reglamento redakcijos. Naujuoju VDU SA prezidentu antrai kadencijai išrinktas Gamtos mokslų fakulteto Biotechnologijų studijų programos ketvirtakursis Paulius Vaitiekus.

Pirmoje konferencijos dalyje buvo patvirtintos VDU SA Įstatų ir Darbo reglamento redakcijos. Svarbiausias pakeitimas – VDU Studentų parlamento pirmininko pareigybės įforminimas.

Antroje konferencijos dalyje dabartinis VDU SA prezidentas Paulius Vaitiekus pristatė VDU SA metinės veiklos ir finansų ataskaitas. Studentų parlamento nariams kilo klausimų dėl VDU SA organizuojamų renginių, teikiamų projektų ir lėšų paskirstymo. Abi ataskaitos buvo patvirtintos. Revizijos komisija pristatė savo ataskaitą ir išsakė pastabas bei rekomendacijas dėl VDU SA veiklų įgyvendinimo ir finansinių išteklių panaudojimo. Studentų parlamentas Revizijos komisijos ataskaitą patvirtino.

Trečioji konferencijos dalis prasidėjo kandidatų į VDU SA prezidento postą – Tomo Bacevičiaus ir Pauliaus Vaitiekaus prisistatymu. Kandidatai pristatė savo tikslus (kandidatų veiklos gairės ir motyvaciniai laiškai) ir atsakė į kilusius klausimus. Studentų parlamento nariai domėjosi Parlamento pirmininko pozicija, Studijų programų komitetų veikla, valgykla, ryšio su kitomis VDU studentiškomis organizacijomis palaikymu, atsiskaitymų stebėjimu, stojimu į aukštąsias mokyklas, VDU rektoriaus rinkimais, organizaciniais ir vadybiniais pokyčiais.

Konferencijos metu prisistatė ir kandidatai į VDU SA Valdybą: Tadas Juodgudis, Daniel Mačichin, Kristina Balčiūnaitė, Greta Šmaižytė ir Martynas Vitkus.

Suskaičiavus Studentų parlamento balsus, VDU SA prezidentu buvo išrinktas Paulius Vaitiekus (22 parlamentarai balsavo už P. Vaitiekų, 2 – už T. Bacevičių). Valdybos nariais tapo Tadas Juodgudis, Daniel Mačichin, Kristina Balčiūnaitė, Greta Šmaižytė ir Martynas Vitkus.

Studentų parlamentas rinko ir Revizijos komisiją. Šias pareigas užimti siekė Žygimantas Foktas, Lukas Gedvila, Rokas Rudys, Rūta Šerpytytė ir Solveiga Skaisgirytė. Visi kandidatai buvo išrinkti.

VDU Studentų parlamento posėdyje dalyvavo 34 studentų atstovai. Konferencijai pirmininkavo Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas, sekretoriavo VDU SA Biuro administratorius Laurynas Samajauskas. Konferencijoje taip pat dalyvavo VDU Rektorius prof. Juozas Augutis, Studentų reikalų departamento direktorius Mantas Simanavičius, svečiai iš kitų savivaldų bei organizacijų.

 

Skip to content